Từ ngày 16 - 17/01/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo và UBND thị trấn Tuần Giáo, UBND xã Tỏa Tình huyện Tuần Giáo tiến hành mở tài khoản; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng trên địa bàn.

Căn cứ Giấy mời số 08/GM-HKL, ngày 13/01/2023 của Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuần Giáo và UBND xã Tỏa tình, UBND thị trấn Tuần Giáo tiến hành mở tài khoản, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng.

Làm việc với các chủ rừng tại UBND thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo.

Theo báo cáo của UBND huyện Tuần Giáo, tính đến ngày 23/12/2022, tổng số tiền chưa đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Tuần Giáo là 349.307.345 đồng, tương ứng với 208,5164 ha của 119 chủ rừng, trong đó: 05 chủ rừng đã chết; 114 chủ rừng chưa mở tài khoản nhận tiền chi trả DVMTR.

Để mở tài khoản cho các chủ rừng và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng; UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các chủ rừng mở tài khoản và gia đình, người thân của các chủ rừng đã chết hoàn thiện các thủ tục thừa kế diện tích rừng được giao để chủ rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR.

Qua 2 ngày làm việc với các chủ rừng tại UBND thị trấn Tuần Giáo và UBND xã Tỏa Tình, đoàn công tác đã làm thủ tục mở 28 tài khoản cho các chủ rừng và hướng dẫn 45 chủ rừng làm thủ tục chuyển nhượng, thừa kế.

Sau khi giải quyết khó khăn, vướng mắc, mở tài khoản cho các chủ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo quy định. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 786.799
   Online: 29