STT Tên tài liệu Ghi chú
1 Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp
2 Hướng dẫn số 726/HDLN-STNMT-SNNPTNT, ngày 8/6/2021 Trình tự, thủ tục giao đất, giao rừng, cấp giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3 Chia sẻ kinh nghiệm: Thực hiện rà soát, điều chỉnh, cấp đổi lại giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, rừng tại huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Ấn bản được thực hiện nhờ có sự hỗ trợ của Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam
4 Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Tài liệu được xây dựng bởi dự án rừng và đồng bằng Việt Nam
5 Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại thôn/bản Sổ tay được xây dựng với sự hỗ trợ bởi dụ án rừng và đồng bằng Việt Nam
6 Sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng Ban hành theo Quyết định số 392/QĐ-TCLN-KHTC ngày 13/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp
7 Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua giao dịch điện tử, bưu điện Ban hành theo Quyết định số 86/QĐ-VNFF-BĐH ngày 25/8/2020 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
8 Sổ tay hướng dẫn kiểm tra, giám sát dánh giá dịch vụ môi trường rừng cho hệ thống Quỹ Sổ tay hướng dẫn này được xây dựng được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, được thực hiện bởi Tổ chức Winrock International với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
9 Hướng dẫn chủ rừng là cộng đồng thôn, bản quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng Công văn số 239/QBVR-BĐH ngày 16/7/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
10 Hướng dẫn các chủ rừng hộ gia đình, cá nhân mở tài khoản để nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng Văn bản số 112/QBVR-BĐH ngày 24/3/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
11 Hướng dẫn sử dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Ký hiệu văn bản: Số 159 HD-SNN / ngày 26.01.2021 Đơn vị ban hành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trích yếu: Sử dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
12 Hướng dẫn số 2388/HD-SNN ngày 27/11/2020 về các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết các Bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau: 1. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số P của Nesterop tại Phụ lục I kèm theo Hướng dẫn này. 2. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ số H của Phạm Ngọc Hưng tại Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn này.
13 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12509-2:2018 (Rừng trồng nhóm loài cây sinh trưởng chậm) TCVN 12509-1:2018 do Trường ĐHLN biên soạn, Bộ Nộng nghiệp và PTNT đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
14 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12509-1:2018 (Rừng trồng nhóm loài cây mọc nhanh) TCVN 12509-1:2018 do Trường ĐHLN biên soạn, Bộ Nộng nghiệp và PTNT đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
15 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12511: 2018 Rừng tụ nhiên - Rừng sau khoanh nuôi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12511: 2018 do trường ĐHLN biên soạn Bộ NN & PTNT đề nghị Tổng cục TCĐL chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và CN công bố
16 Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông Nghiệp và PTNT (08 thủ tục hành chính mới) Ban hành theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN ngày 14.10.2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
17 Hướng dẫn truy cập, tải và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên rừng Kèm theo Quyết định số 485/QĐ-TCLN-VP ngày 30/10/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp
18 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11565:2016 Bản đồ hiện trạng rừng Quy định về trình bầy và nội dung thể hiện TCVN 11565:2016 do Viện điều tra Quy hoạch rừng biên soạn, Bộ NN và PTNT đề nghị, Tổng cục Tiêu chẩn ĐLCL thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
19 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên
20 Tài liệu tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng Tài liệu được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên biên soạn và sử dụng làm tài liệu khung tuyên truyền cho các chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh
21 Hướng dẫn thực hiện tuần tra rừng thôn, bản Tài liệu do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.
22 Mẫu, biểu thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
147 người đã bình chọn
Thống kê: 915.968
Online: 35