Theo Công văn số 269/VNFF-BĐH ngày 05/12/2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, về việc điều phối tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2022 và thực tế thu được từ các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh. Tổng thu tiền DVMTR năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đạt 266,306 tỷ đồng, vượt 0,7% so với kế hoạch năm.

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Điều chỉnh kế hoạch thu, chi và dự toán chi quản lý năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên; ước tính tổng thu năm 2022 là 249,591 tỷ đồng (trong đó thu điều phối từ Quỹ Trung ương là 223,802 tỷ đồng, thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh hơn 22,289 tỷ đồng, lãi tiền gửi 3,5 tỷ đồng).

Dự kiến đến hết ngày 31/12/2022 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên tiếp nhận và thu tiền DVMTR với tổng số tiền là 266,306 tỷ đồng. Trong đó, nhận điều phối từ Quỹ Trung ương 237,269 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch;  thu từ các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh là 26,337 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; lãi tiền gửi 2,7 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Đây là kết quả sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Lễ ký kết hợp đồng uỷ thác chi trả DVMTR.

Nguồn thu DVMTR trong năm 2022 tăng do: Sản lượng điện, nước tăng và thêm 01 đơn vị sử dụng DVMTR liên tỉnh. Bên cạnh đó, năm 2022 Quỹ tỉnh ký kết thêm 04 hợp đồng uỷ thác chi trả DVMTR với các các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh mới đi vào hoạt động là Thủy điện Mường Luân 1, Thủy điện Sông Mã 3, Thủy điện Mùn Chung 2, Thủy điện Huổi Chan 1.

Việc đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nộp tiền luôn được Quỹ tỉnh chú trọng. Các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh cơ bản đều thực hiện tốt các điều khoản theo hợp đồng ủy thác đã ký.

Với số tiền thu trong năm, Quỹ tỉnh đã thực hiện tạm ứng năm 2022 cho các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà với số tiền 88,463 tỷ đồng, số còn lại thực hiện thanh toán năm 2022 cho các chủ rừng trước 01/6/2023 theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   96 người đã bình chọn
   Thống kê: 746.226
   Online: 30