Những năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong toàn tỉnh với chính sách chi trả DVMTR. Chính sách chi trả DVMTR đã mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Lò Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ lần II năm 2022.

Từ 01/01 – 30/11/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho chủ rừng là cộng đồng thôn, bản về các nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR theo Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; hướng dẫn ghi chép sổ tay chi trả DVMTR, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR cho đại diện chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn huyện Tủa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ và cho cán bộ kỹ thuật Quỹ, với 188 lượt người tham gia. Cùng với đó công tác tuyên truyền cũng được Quỹ quan tâm triển khai thực hiện, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng 11 số trên sóng Truyền hình và 11 số trên sóng Phát thanh; phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Tài nguyên và Môi trường, Báo Điện Biên Phủ, Báo Nhân dân, Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) xây dựng 39 chuyên mục, 1 bài Báo Xuân, 37 tin, 42 bài, 5 phóng sự tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR. Viết 11 bài, 51 tin đăng trên trang Thông tin điện tử Quỹ, thường xuyên đăng các video, bài viết tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, các hoạt động của Quỹ trên các trang mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã, Hạt Kiểm lâm, các chủ rừng tiến hành rà soát, tổng hợp và thống nhất số liệu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR lưu vực sông Đà, sông Mã để làm cơ sở chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng. Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tập huấn cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ về chính sách chi trả DVMTR.

Để người dân thuận tiện, chủ động hơn trong việc nhận tiền chi trả DVMTR, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ, hướng dẫn chủ rừng mở tài khoản Ngân hàng để nhận tiền chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh, trong 11 tháng năm 2022 mở thêm 1.038 tài khoản. Tổng số tài khoản đã mở tính đến ngày 30/11/2022 là 3.313/4.152 tài khoản, đạt 79,8%. Thực hiện thanh toán tiền DVMTR 100% qua tài khoản Ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử với số tiền 265,607 tỷ đồng; việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng giúp tiết kiệm chi phí, giảm các thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Đồng thời, cấp phát 44 sổ tay chi trả DVMTR, 4 sổ tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR cho các chủ rừng là cộng đồng huyện Mường Chà, Mường Nhé; 420 bìa đựng hồ sơ, tài liệu cho các đơn vị liên quan.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Để chính sách chi trả DVMTR tiếp tục mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục tham mưu chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho các chủ rừng mới mở tài khoản, đủ điều kiện năm 2022 và các năm trước; tổ chức các lớp tập huấn về nội dung liên quan đến chính sách chi trả DVMTR cho chủ rừng là cộng đồng thôn, bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền của các chủ rừng, việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh…

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại nguồn thu nhập cho người dân.

Có thể thấy, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng giúp nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn các hệ sinh thái rừng, tính đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên của rừng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại nguồn thu nhập cho người dân, góp phần cải thiện đời sống nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trong tỉnh./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   147 người đã bình chọn
   Thống kê: 916.002
   Online: 50