Sáng ngày 12/5/2022 Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tham dự cuộc họp về việc giải quyết tồn tại, vướng mắc trong việc thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Mường Chà.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Vũ Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, kế toán các xã trên địa bàn huyện tham dự.

Đồng chí Vũ Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Vũ Văn Ngọc - Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà chỉ ra các nội dung còn tồn tại theo Thông báo số 145/TB-QBVR, ngày 05/5/2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, trong đó: Diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện là hơn 44.505 ha, số tiền chưa đủ điều kiện thanh toán là 5.287.490.765 đồng, số chủ rừng chưa được chi trả là 28 chủ rừng . Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc số tiền còn tồn hơn 5 tỷ đồng, UBND huyện tổ chức cuộc họp xin ý kiến của từng xã và các phòng ban chuyên môn để đưa ra hướng giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến chi trả DVMTR trên địa bàn huyện.

Qua ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các phòng chuyên môn huyện, UBND xã trên địa bàn huyện sẽ nhanh chóng giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc chi trả DVMTR trên địa bàn huyện.

Tham gia cuộc họp, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh nêu ra những tồn tại, vướng mắc đối với từng chủ chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình và UBND xã để UBND huyện và các chủ rừng nắm bắt được. Qua đó, đề xuất lãnh đạo UBND huyện Mường Chà quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung những sai khác giữa bản đồ và Quyết định giao đất giao rừng cho các chủ rừng, đôn đốc các chủ rừng mở tài khoản và gửi về Quỹ tỉnh làm căn cứ chi trả tiền DVMTR, đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng tiền cho UBND các xã đúng quy định.

Theo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện Mường Chà sẽ giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, để các chủ rừng là cộng đồng, UBND xã được giao trách nhiệm quản lý rừng đủ điều kiện nhận tiền DVMTR trong năm 2022; đồng thời cũng là huyện điểm giải quyết tốt những tồn tại trên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.494
   Online: 29