Trong 3 ngày (10 - 12/5), Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Các học viên thảo luận và trao đổi nhóm tại lớp tập huấn nâng cao kiến thức về chính sách chi trả DVMTR.

Tham gia tập huấn có 106 học viên đại diện cho 53 cộng đồng thôn, bản trên địa bàn huyện Tủa Chùa, gồm các xã: Sín Chải, Tả Phìn, Sính Phình, Lao Xả Phình, Tả Sìn Thàng, Trung Thu. Các chủ rừng được tập huấn nâng cao kiến thức về chính sách chi trả DVMTR của Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018 NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn, trao đổi với các chủ rừng về công tác quản lý sử dụng tiền DVMTR, ghi chép sổ tay chi trả DVMTR, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR và một số chứng từ, biểu mẫu lưu tại thôn, bản; xây dựng một số nội dung trong quy chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR cho các cộng đồng thôn, bản.

Thông qua tập huấn, các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản đã nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả, đúng mục đích; triển khai tốt công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR gắn với bảo vệ rừng tại cơ sở đảm bảo công khai, minh bạch.

http://baodienbienphu.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   89 người đã bình chọn
   Thống kê: 624.122
   Online: 12