Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là thực hiện đảm bảo đúng quyền lợi, hiệu quả chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh theo các quy định của Nhà nước.

 

Các chủ rừng được tập huấn chính sách chi trả DVMTR của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 1956/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Hiện nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên thực hiện chỉ trả DVMTR cho trên 4.000 chủ rừng và trung bình mỗi năm chi trả trên dưới 200 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ Quỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong công tác chi trả DVMTR cho các chủ rừng, đồng thời đảm bảo quyền lợi, chi trả đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, góp phần thúc đẩy, nâng cao công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá về hiệu quả mang lại từ nguồn tiền của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả, đồng chí Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cho biết: Chính sách chi trả DVMTR đã tác động tích cực đến đời sống của hàng nghìn người làm nghề rừng, nhờ đó mà cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt, nhất là cộng đồng dân cư và bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong 10 năm qua, tổng số tiền DVMTR của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhận là trên 1.319 tỷ đồng. Bình quân mỗi hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng được chi trả DVMTR trên 2 triệu đồng/hộ/năm. Từ nguồn tiền DVMTR nhận được, các hộ gia đình có thêm khoản tiền để đầu tư sinh kế. Còn các cộng đồng dân cư, có nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân thể thao, kênh mương thủy lợi, đường điện chiếu sáng…

Để đảm bảo các quyền lợi cho các chủ rừng, hàng năm Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã rà soát, kiểm tra xác định diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR làm căn cứ chi trả tiền DVMTR; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Ban điều hành Quỹ để nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban kiểm soát Quỹ, UBND huyện, thị, thành phố và và các xã, phường, thị trấn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền DVMTR của cán bộ Quỹ, các Ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử; việc quản lý, sử dụng tiền của chủ rừng; việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền của các đơn vị sử dụng DVMTR.

Các chủ rừng ở Mường Chà tham gia buổi tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR, quyền lợi từ việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng mà người dân được hưởng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Văn bản số 2831/UBND-KTN ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh trong việc trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử, Quỹ đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn văn bản đôn đốc, hướng dẫn mở tài khoản chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng; đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, thị, thành phố tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các chủ rừng mở tài khoản Ngân hàng để nhận tiền chi trả DVMTR; tham mưu văn bản chỉnh sửa thông tin sai khác giữa giấy tờ tùy thân với quyết định giao đất, giao rừng, thông tin không trùng khớp giữa quyết định giao đất, giao rừng và bản đồ… để các chủ rừng đủ điều kiện nhận tiền chi trả DVMTR. Đồng thời, rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất danh sách các chủ rừng đủ điều kiện chi trả tiền DVMTR nhưng già yếu, chết chưa có người thừa kế nên chưa mở tài khoản để nhận tiền (từ năm 2011 - 2020) về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định việc thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho các chủ rừng….

Ngoài ra, nhằm giúp người dân cũng như các chủ rừng hiểu hơn về chính sách chi trả DVMTR, quyền lợi từ việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã ký kết hợp đồng với các cơ, quan, đơn vị truyền thông trung ương và địa phương, tuyên truyền các hoạt động liên quan đến chính sách chi trả dịch vụ môi trường; mở chuyên mục của Quỹ trên các nền tảng số như: Đăng tin, bài trên trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang TTĐT Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và các trang Fanpage, Youtube của đơn vị; mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các chủ rừng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR; thiết kế, in ấn và cấp phát 35.663 lượt các ấn phẩm truyền thông; cắm 319 biển báo tại các khu vực rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng; tổ chức Chương trình “Chính sách chi trả DVMTR đồng hành cùng học sinh đến trường, trao tặng 5.000 ba lô, 110.000 vở học sinh, 4.000 áo khoác cho các em học sinh tại các huyện được chi trả tiền DVMTR./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   89 người đã bình chọn
   Thống kê: 624.128
   Online: 13