Chiều ngày 18/01/2022, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức họp lần thứ nhất năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động Quỹ. Đến dự và chỉ đạo, chủ trì cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng cùng toàn thể các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, trưởng ban Ban kiểm soát Quỹ, đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh và phóng viên các Báo, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình.

Đ/c Lò Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, thay mặt Ban điều hành Quỹ đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Thành viên Hội đồng - Giám đốc Quỹ, thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐQLQ ngày 13/8/2021 của Hội đồng quản lý Quỹ và các tờ trình xin chủ trương thực hiện năm 2022.

Đ/c Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ thông qua các báo cáo.

Năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Tổng thu tiền DVMTR 241,338 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; tổng chi tiền DVMTR 235,290 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, trong đó chi trả cho chủ rừng số tiền 218,40 tỷ đồng. Tổng thu tiền trồng rừng thay thế 8,054 tỷ đồng, tổng chi 11,913 tỷ đồng. Công tác chi trả tiền DVMTR kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch; công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng gắn với quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng…

Sau khi nghe Giám đốc Quỹ trình bày báo cáo, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022, trong đó đi sâu về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả DVMTR, thu tiền DVMTR nợ đọng của đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của đơn vị được giao trồng rừng và các đề xuất của Ban điều hành Quỹ.

Kết luận buổi họp, đồng chí Lò Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kết luận, đánh giá cao các hoạt động của Quỹ trong năm 2021; đồng thời, thống nhất chủ trương thực hiện một số nội dung: Điều tiết nguồn tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền thuộc lưu vực Sông Đà năm 2021, để thực hiện hỗ trợ trồng cây phân tán; trồng rừng cảnh quan trong khu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022; thanh toán tiền chi trả DVMTR bằng tiền mặt đối với các chủ rừng đủ điều kiện chi trả nhưng chưa mở tài khoản từ năm 2011 đến năm 2020; việc thực hiện hệ số K đảm bảo quy định và một số nội dung về công tác tổ chức,... Ban điều hành Quỹ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.763
   Online: 35