Huyện Tuần Giáo có tổng diện tích tự nhiên hơn 113.500ha, trong đó 86.686ha đất lâm nghiệp (gồm trên 64.476ha đất quy hoạch rừng phòng hộ; hơn 22.209ha đất quy hoạch rừng sản xuất), độ che phủ rừng đạt 38,2%. Đẩy mạnh giao đất, giao rừng để quản lý bảo vệ nhằm hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), mang lại nguồn thu nhập cho người dân và cộng đồng; đồng thời tác động tích cực đến ý thức bảo vệ rừng, giảm tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Người dân xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo thực hiện thủ tục nhận tiền chi trả DVMTR.

Nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản, các tổ chức kinh tế nhận rừng, huyện Tuần Giáo đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng. Ban Chỉ đạo thành lập tổ giúp việc; phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án; ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên. Trên cơ sở đó triển khai hướng dẫn trình tự, thủ tục giao đất giao rừng (đối với cấp xã); triển khai công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân tại 19 xã, thị trấn.

Rừng có giá trị nhiều mặt về kinh tế, phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học, là tiềm năng to lớn để khai thác, sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên diện tích rừng trên địa bàn huyện phân bố rộng, địa hình chia cắt phức tạp, thường xuyên bị các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng, gây khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Để bảo vệ diện dích rừng hiện có, UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo chính quyền các xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của việc giao đất, giao rừng, nhất là những lợi ích rừng mang lại cho họ trước mắt cũng như lâu dài. Đến cuối tháng 10/2021, huyện Tuần Giáo đã thực hiện đo đạc ngoài thực địa tại 6/19 xã, thị trấn với tổng diện tích hơn 5.360ha. Trong đó, 2.858ha đất lâm nghiệp có rừng, 3.069ha đất lâm nghiệp không có rừng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 990ha đất lâm nghiệp chưa có rừng cho 11 cộng đồng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trồng mắc ca 927,759ha (trong đó 777,36ha đất lâm nghiệp chưa có rừng).

Song song công tác giao đất, giao rừng để quản lý bảo vệ, hàng năm công tác chi trả DVMTR được huyện Tuần Giáo triển khai kịp thời, đúng quy định. Căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm huyện cung cấp, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã xác định, tiến hành chi trả DVMTR cho các chủ rừng công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Hiện nay, huyện có 23 cộng đồng với 23.804ha được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (đơn giá 400.000 đồng/ha) số tiền được chi trả là hơn 9,5 tỷ đồng. Được hưởng lợi từ rừng, tăng thu nhập từ rừng, người dân đã nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, xử lý thực bì đúng kỹ thuật, đốt nương đúng quy định. Tại những khu vực giáp ranh, rừng đầu nguồn giao cho cộng đồng dân cư được bảo vệ tốt. Nhờ đó tỷ lệ che phủ của rừng tăng qua từng năm, chất lượng rừng cũng được nâng lên rõ rệt, số vụ vi phạm về rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo giảm 9 vụ (53/62 vụ) so với cùng kỳ năm trước.

http://baodienbienphu.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   91 người đã bình chọn
   Thống kê: 658.970
   Online: 4