Năm 2021, từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và các huyện cây hoa ban giống để trồng theo hình thức trồng cây phân tán, nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường, thúc đẩy hoạt động du lịch, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển cây hoa ban trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây hoa ban trên địa bàn huyện Mường Ảng.

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 3768/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về phát triển cây hoa ban trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 1666/KH-SNN ngày 22/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức thực hiện trồng cây phân tán (cây hoa ban) trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hỗ trợ 1.725 cây hoa ban cho: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; huyện Mường Ảng, Tủa Chùa; xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ); Ban Quản lý Rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng. Đến nay các đơn vị đươc cấp cây giống đã hoàn thành trồng theo hình thức phân tán. Đa số cây hoa ban sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho biết: Số lượng cây hoa ban được cấp dựa trên nhu cầu đăng ký và kế hoạch trồng cây hoa ban của các cơ quan, đơn vị. Quỹ đã cung cấp cây giống đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng thời cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. Trong năm, Quỹ đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra kết quả thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn các huyện: Mường Ảng, Tủa Chùa và TP. Điện Biên Phủ. Cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây hoa ban; đa số cây sinh trưởng và phát triển tốt; số cây sống đạt 1.642/1.725 cây đã trồng, đạt 95,2%. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn chưa chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ; không cắm cọc chống nghiêng, đổ khi gió lớn; không có rào bảo vệ gia súc phá hoại... Quỹ đã yêu cầu các đơn vị phải tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ số lượng cây hoa ban đã trồng, đồng thời chịu trách nhiệm trồng bù số lượng cây đã chết do không được chăm sóc, bảo vệ tốt.

UBND xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ) là một trong những địa phương có nhu cầu và được cấp số lượng cây hoa ban lớn nhất tỉnh. Xã đã được cấp 300 cây, tỷ lệ cây sống đạt 95,33%.

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng cho biết: Xã Mường Phăng có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh và TP. Điện Biên Phủ. Do đó xã có nhu cầu lớn về cây hoa ban giống để trồng tạo cảnh quan môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch. Sau khi được cấp cây giống, UBND xã đã trồng theo hình thức phân tán, đến nay đa số cây hoa ban đều sinh trưởng và phát triển tốt.

Năm 2021, huyện Mường Ảng được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cấp 250 cây hoa ban. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai trồng dọc quốc lộ 279 qua địa bàn các xã: Búng Lao, Ẳng Tở và đường vào trung tâm hành chính huyện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ. Để cây hoa ban sống khỏe, không bị gia súc phá hoại, 100% cây hoa ban đều được rào, cắm cây chống để bảo vệ cây. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ cây hoa ban sống đạt 98,8%

http://baodienbienphu.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   68 người đã bình chọn
   Thống kê: 428.504
   Online: 279