Xác định giao đất (GĐ), giao rừng (GR) và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số là giải pháp quan trọng để quản lý, bảo vệ rừng, giúp bà con ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững. Nhiều cánh rừng ở huyện Tuần Giáo đã được chuyển giao lại cho cộng đồng, cho từng hộ gia đình, giúp đồng bào yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, giảm đáng kể tình trạng phá rừng trên địa bàn.

Nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản, các tổ chức kinh tế nhận rừng để sản xuất, tạo cơ hội và động lực cải thiện đời sống cho người dân, huyện Tuần Giáo đã tập trung đẩy mạnh kế hoạch GĐ, GR, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

Bà Phạm Thị Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo cho biết: Huyện Tuần Giáo có tổng diện tích tự nhiên là 113.542,25 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là hơn 86.686 ha (gồm hơn 64.476 ha đất quy hoạch rừng phòng hộ; hơn 22.209 ha đất quy hoạch rừng sản xuất). Năm 2021, độ che phủ rừng toàn huyện đạt 38,2%. Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của tỉnh Điện Biên về việc triển khai, hướng dẫn công tác GĐ, GR, cấp Giấy CNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Kế hoạch trên địa bàn huyện; Quyết định về việc giao chủ đầu tư thực hiện dự án; kiện toàn Ban Chỉ đạo; thành lập Tổ công tác giúp việc; phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án; Ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; Văn bản về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục GĐGR (đối với cấp xã)…

Để có được sự ủng hộ của người dân, huyện đã chỉ đạo lãnh đạo xã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để bà con nhân dân hiểu được tầm quan trọng của việc GĐ, GR, nhất là những lợi ích sẽ mang lại cho họ trước mắt cũng như lâu dài. 

Năm 2021, độ che phủ rừng huyện Tuần Giáo đạt 38,2%.

Tính đến ngày 30/10/2021, huyện đã triển khai hội nghị cấp xã được 19/19 xã thị trấn; thực hiện đo đạc ngoài thực địa xuống các bản được 6/19 xã, thị trấn với tổng diện tích là 5.363,88 ha (trong đó, 2.858,53 ha đất lâm nghiệp có rừng, 3.069,97 ha đất lâm nghiệp không có rừng). Huyện đã cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp cho 990,13 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng cho 11 cộng đồng; cấp giấy CNQSD đất để trồng Mắc ca cho 927,759 ha (trong đó 777,36 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng). Đã họp Ban chỉ đạo cấp huyện, tổ công tác giúp việc và triển khai công tác GĐ, GR cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp tại 19 xã, thị trấn.

Ðể công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và việc chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt hiệu quả, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn mới về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nghiệm thu diện tích đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng và chi trả tiền cho các chủ rừng. Năm 2021, Tuần Giáo có 23 cộng đồng với 23.804 ha được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (đơn giá 400.000 đồng/ha) với số tiền được chi trả là hơn 9,5 tỷ đồng. Từ việc giao đất giao rừng làm cơ sở cho thực hiện chi trả DVMTR đã giúp người dân tăng thu nhập từ rừng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân và cộng đồng dân cư đã có ý thức tự chủ, có trách nhiệm hơn trong quản lý và sản xuất, hạn chế tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép. Việc phát triển kinh tế từ rừng cũng hiệu quả hơn. Những khu vực giáp ranh, rừng đầu nguồn giao cho cộng đồng dân cư được bảo vệ tốt, giúp tỷ lệ che phủ của rừng tăng qua từng năm, chất lượng rừng cũng được nâng lên rõ rệt. Nhờ duy trì hiệu quả của các tổ đội bảo vệ rừng, số vụ vi phạm năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo giảm 9 vụ (53/62 vụ) so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh việc trồng rừng, bà con nhân dân xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo còn phát triển trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Công tác trồng rừng cũng được huyện tích cực quan tâm, năm 2021, huyện đã trồng mới 64,9 ha rừng phòng hộ (đạt 144,2% kế hoạch); trồng 30 ha rừng thay thế (đạt 100% kế hoạch). Khoanh nuôi tái sinh năm thứ nhất được 650 ha, đạt 100% kế hoạch; khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp năm thứ 2,3,4 được 5.194,2 ha.

Từ những cánh rừng được giao, đồng bào DTTS huyện Tuần Giáo đang dần vươn lên, thoát khỏi đói nghèo. Để tiếp tục thực hiện công tác GĐ, GR đạt hiệu quả, huyện Tuần Giáo đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở ngành liên quan hướng dẫn triển khai công tác GĐ, GR cấp giấy chứng nhận QSD đất lâm nghiệp đối với diện tích đất xâm canh (đối với nguồn gốc đất hộ gia đình đã canh tác từ trước, nhưng hiện tại đất rừng thuộc địa giới hành chính của xã khác). Dự kiến đến hết năm 2023, huyện phấn đấu hoàn thành khối lượng GĐ, GR và cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp chưa có rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã với tổng diện tích là 37.182,5 ha./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   95 người đã bình chọn
   Thống kê: 707.463
   Online: 10