Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã phát huy hiệu quả. Người dân chủ động trồng rừng, tích cực hơn trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, số vụ cháy rừng giảm rõ rệt.

 

Ông Nguyễn Trung Trường, Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên Đông cho biết: Hiện nay, huyện Ðiện Biên Ðông có trên 30.800 ha rừng nằm trong quy hoạch và 660 ha ngoài quy hoạch 3 loại rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 26%. Để thuận lợi trong việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp cho UBND cấp xã. Theo đó, huyện triển khai giao diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng của tập thể cho cộng đồng quản lý. Đồng thời chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xã; phát huy vai trò của các tổ đội xung kích, chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với UBND các xã tuyên truyền để người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi nhận giao đất, giao rừng. 6 tháng đầu năm 2021, Hạt Kiểm đã tổ chức tuyên truyền hơn 140 cuộc, với 6.939 lượt người tham gia. Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tổ chức kiểm tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả DVMTR hàng năm.

Công tác rà soát diện tích rừng đủ điều kiện chi trả được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chính xác. Đối tượng và số tiền chi trả công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Năm 2020, tổng diện tích rừng đủ điều kiện được chi trả DVMTR của huyện là 30.204,345 ha với số tiền được chi trả lên đến hơn 8 tỷ đồng chi trả cho các chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng, bản, UBND xã. Được hưởng lợi từ rừng, bà con nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng; chấp hành nghiêm Luật Lâm nghiệp, tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, không mang nguồn lửa vào rừng, áp dụng các biện pháp kỹ thuật xử lý thực bì, đốt nương đúng quy định, tham gia tổ quản lý bảo vệ rừng của cơ sở.

Người dân xã Pu Nhi phát dọn thực bì trên diện tích rừng được giao khoán chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông có tổng diện tích rừng tự nhiên gần 11.000 ha, trong đó, có 2.377,21 ha diện tích được hưởng DVMTR. Những năm qua, xã Pu Nhi luôn làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Toàn xã thành lập các tổ chuyên trách, hàng tháng Kiểm lâm địa bàn kết hợp với các thành viên trong ban chỉ đạo và các tổ chuyên trách tuần tra, kiểm tra rừng ở những khu vực dễ xảy ra cháy. Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, xã Pu Nhi đã trở thành địa phương điển hình trong công tác bảo vệ, phát triển rừng ở Điện Biên Đông.

Ông Hạng Chùng Giàng, bản Háng Trợ, xã Pu Nhi cho biết: Từ khi có chính sách chi trả DVMTR, bên cạnh việc nhận tiền DVMTR phát triển sinh kế, bà con trong bản còn đóng góp 1 phần để xây dựng nhà văn hóa, đường thôn, bản và các vật dụng trong nhà văn hóa. Nhận thức rõ hơn về lợi ích của rừng mang lại, chúng tôi thường xuyên luân phiên đi tuần tra, bảo vệ rừng; phát quang đường băng cản lửa, phòng cháy rừng trong mùa khô; các hộ tự bảo nhau không chặt cây trong rừng lấy gỗ, không xâm lấn đất rừng làm nương.

Có thể nói, hiệu quả thiết thực của chính sách chi trả DVMTR đã, đang và sẽ là tiền đề cho người dân huyện Điện Biên Đông tiếp tục phát triển nguồn lợi từ rừng để góp phần giảm các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.755
   Online: 32