Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng và Mường Chà.

Tham dự tại điểm cầu Quỹ tỉnh, có đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; đồng chí Phạm Văn Khiên - Phó phòng KHTC Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện các phòng chuyên môn Quỹ cùng đại diện UBND các xã, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn các huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng và Mường Chà.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng việc hướng dẫn UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng xây dựng phương án quản lý, sử dụng tiền DVMTR phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đề nghị các đồng chí học viên tham gia buổi tập huấn đầy đủ, tập trung lắng nghe, mạnh dạn trao đổi ý kiến. Quỹ tỉnh sẽ phản hồi những ý kiến thắc mắc của UBND cấp xã thuộc thẩm quyền, đối với những kiến nghị ngoài thẩm quyền, Quỹ sẽ xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn và trả lời lại bằng văn bản theo quy định.

Đại diện UBND cấp xã tại các điểm cầu.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí báo cáo viên tập trung hướng dẫn những nội dung như sau: Văn bản liên quan đến chính sách chi trả DVMTR, hướng dẫn quản lý sử dụng tiền DVMTR; Trình tự, thủ tục giao khoán bảo vệ rừng cho các đối tượng nhận khoán; Hướng dẫn trình tự, nội dung xây dựng phương án quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng; Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng; Chế độ kế toán; Quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng và cơ quan xét duyệt quyết toán; Quản lý tài sản; Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng; Công khai tài chính.

Qua buổi tập huấn, đại diện của UBND các xã đã nắm bắt được các quy định của pháp luật về chính sách chi trả DVMTR và tích cực trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng tiền. Các đồng chí báo cáo viên Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã giành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc của UBND các xã.

Trong thời gian tới, để chính sách chi trả DVMTR tiếp tục đi vào cuộc sống, mang lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.767
   Online: 39