Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra giám sát và công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý các đơn vị chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chủ trì. Dự tại điểm cầu có các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh (Quỹ tỉnh) gồm Lãnh đạo Quỹ và đại diện các phòng, ban, bộ phận thuộc Quỹ.

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Mở đầu Hội thảo, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam trình bày 2 nội dung: Kinh nghiệm trong công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý đơn vị chậm nộp tiền DVMTR và công tác kiểm tra thực hiện chính sách chi trả DVMTR áp dụng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Tiếp tục Hội thảo, đại diện Quỹ tỉnh Sơn La, Kon Tum đã chia sẻ công tác theo dõi, thu hồi tiền của các đơn vị sử dụng DVMTR còn nợ đọng; Quỹ Gia Lai chia sẻ công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại địa phương và các Quỹ cấp tỉnh tại các điểm cầu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc và xử lý đơn vị chậm nộp tiền của các đơn vị sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh tại các điểm cầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam nhấn mạnh: Các Quỹ cấp tỉnh cần phải xây dựng bộ phận Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR để kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, đảm bảo công khai minh, minh bạch trong quá trình chi trả tiền DVMTR. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam sẽ trao đổi với Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương và tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn, chỉ đạo công tác thu tiền nợ đọng, xử lý đơn vị chậm nộp tiền của các đơn vị sử dụng DVMTR.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.438
   Online: 19