Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản từ năm 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Nhé và huyện Nậm Pồ.

Thực hiện Kế hoạch số 319/KH-QBVR ngày 12/10/2021 và Kế hoạch số 339/KH-QBVR ngày 25/10/2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với chủ rừng là cộng đồng thôn, bản. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Lãnh đạo UBND các xã, cán bộ phụ trách lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp, các thành viên ban quản lý rừng và các hộ dân tham gia bảo vệ rừng của cộng đồng thôn, bản kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR của 06 cộng đồng: Quảng Lâm, Trạm Púng xã Quảng Lâm; bản Phiêng Vai, Huổi Hốc xã Nậm Kè; bản Ngã Ba, bản Yên xã Mường Toong của huyện Mường Nhé và 06 cộng đồng: bản Vàng Xôn, Nậm Khăn xã Nậm Khăn; bản Nà Mười, Nà Pẩu xã Chà Tở; bản Nà Khuyết, bản Mới 1+2 xã Chà Cang của huyện nậm Pồ.

Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu: (i) Tình hình quản lý, sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng thôn,bản; (ii) Kiểm tra hoạt động chi trả, công khai tài chính của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản.

Cán bộ Quỹ tỉnh kiểm tra Sổ tay chi trả DVMTR của chủ rừng bản Phiêng Vai, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé.

Qua kiểm tra của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng ở một số chủ rừng là cộng đồng cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các cộng đồng cơ bản đã theo quy định. Tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản chủ yếu được sử dụng vào mục đích chung của cộng đồng, có sự đồng thuận của toàn thể người dân trong thôn, bản để thống nhất phương án quản lý, sử dụng tiền. Nội dung chi tập trung vào các mục: chi trả công cho tổ tuần tra, bảo vệ rừng; chi đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi như xây dựng đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, chi cho các hộ gia đình để góp phần nâng cao đời sống của người dân... Các khoản chi được sự nhất trí cao của các hộ gia đình trong thôn, bản và được ghi chép trong Sổ tay chi trả DVMTR.

Ông Pòong Văn Phúc – Trưởng BQL rừng cộng đồng bản Vàng Xôn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ chia sẻ: Bản chúng tôi hiện đang quản lý, bảo vệ 2.461,99 ha với tổng số tiền được chi trả từ năm 2018-2020 là hơn 7,6 tỷ đồng. Số tiền này đối với dân bản chúng tôi là rất lớn, để thực hiện có hiệu quả số tiền này chúng tôi luôn tổ chức họp cả bản lại để thống nhất cách sử dụng. Tiền chi trả DVMTR được bản chúng tôi trích một phần chia cho các hộ dân trong bản, còn lại chi cho tuần tra, bảo vệ rừng, chi làm đường vào khu sản xuất, mua bàn ghế hội họp trong nhà Văn hóa, làm đường bê tông trong bản…

Kết thúc buổi làm việc với các chủ rừng, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã nêu ra một số tồn tại và đề nghị các chủ rừng sớm khắc phục như: Việc ghi chép sổ tay chi trả DVMTR chưa khoa học; việc sử dụng, chi tiêu quỹ cộng đồng của một số bản chưa có chứng từ và chưa ghi chép đầy đủ vào sổ tay chi trả DVMTR; danh sách chi tiền DVMTR cho các hộ gia đình trong bản chưa ghi đầy đủ số tiền hộ được nhận…

Tiền chi trả DVMTR cho các chủ rừng là một nguồn thu nhập tương đối ổn định, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Do đó, trong thời gian tới ngoài việc thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với chủ rừng là cộng đồng thôn, bản; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tăng cường tập huấn cho các thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng về xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích và tạo sự đồng thuận của người dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.419
   Online: 10