Chiều ngày 19/11/2021 tại Hội trường Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, tổ chức Họp thẩm định kết quả dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên.

Việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hệ thống thông tin chi trả DVMTR của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, cụ thể: việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng chưa có sự thống nhất; cơ sở dữ liệu trong bản đồ chưa đầy đủ theo quy định; thông tin về chủ rừng, hiện trạng rừng, chức năng rừng,… chưa được cập nhật vào bản đồ và số liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên” là cần thiết.

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQLQ ngày 20/9/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên và Quyết định số 636/QĐ-SNN ngày 04/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên”. Hội đồng thẩm định bao gồm Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp và PTNT, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, đơn vị tư vấn thực hiện dự án và đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Toàn cảnh cuộc họp thẩm định kết quả dự án Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên.

Mở đầu cuộc họp, Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đã thể hiện rõ trình tự các bước thực hiện của dự án và kết quả hoàn thành dự án đúng theo hợp đồng đã ký kết.

Tại cuộc họp thành viên Hội đồng thẩm định đã ý kiến vào kết quả thực hiện dự án để làm rõ hơn về quá trình thực hiện dự án của đơn vị tư vấn; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với đơn vị tư vấn trình bày, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan theo các ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Minh Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhất trí và đánh giá cao kết quả của dự án; đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện các nội dung mà Hội đồng tham gia. Sớm hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên” làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.503
   Online: 19