Sáng ngày 16/12/2021, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, đã tổ chức họp Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, cùng toàn thể 16 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

Đ/c Đặng Thị Thu Hiền - Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021.

     Tại buổi họp tổng kết, đồng chí Bí thư Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thông qua báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2021, Chi bộ Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính. Dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể đảng viên, viên chức và người lao động đã đạt được những kết quả đáng kể: 100% cán bộ Đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, trong năm kết nạp 02 đồng chí đảng viên, tiếp nhận sinh hoạt đảng đối với 01 đồng chí nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên; thực hiện tốt kiểm tra giám sát trong đảng; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: Tổng thu: 241,338 tỷ đồng (đạt 102% kế hoạch); Tổng chi: 235,290 tỷ đồng (đạt 93 % kế hoạch); các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt phong trào thi đua do cấp trên phát động…

       Tại buổi họp, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã đi sâu phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh hiện nay, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, quyết tâm chỉ đạo, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022.

  Buổi họp đã tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể chi bộ, cá nhân năm 2021, đề nghị Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT xếp loại Chi bộ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.765
   Online: 37