Ngày 30 tháng 11 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ra Quyết định số 3143/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Long Tạo, tỉnh Điện Biên.

Nhà máy Thủy điện Long Tạo được xây dựng hoàn thành và đấu nối điện lên hệ thống điện lưới từ ngày 25/12/2020. Để tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ đối với bên sử dụng dịch vụ với bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn, làm việc với Hạt kiểm lâm, UBND các xã và các đơn vị có liên quan để xác định ranh giới, diện tích rừng trong lưu vực và tổ chức Hội nghị thống nhất ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Long Tạo với UBND các huyện: Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Tuần Giáo. Ngày 23/11/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có tờ trình số 2694/TTr-SNN trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Long Tạo, tỉnh Điện Biên.

Đến ngày 30/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Long Tạo, tỉnh Điện Biên. Trong Quyết định nêu rõ: Điểm đầu ra của lưu vực có tọa độ: X = 522.033; Y = 2401.957 (hệ tọa độ VN2000 – Điện Biên, kinh tuyến trục 1030, múi chiếu 30). Diện tích lưu vực: 83.537,73 ha (trong đó: huyện Mường Chà 51.855,65 ha; huyện Điện Biên 15.955,06 ha; huyện Tuần Giáo 1.325,21 ha; huyện Nậm Pồ 14.401.81 ha). Diện tích rừng trong lưu vực: 28.355,67 ha (trong đó: huyện Mường Chà 18.811,73 ha; huyện Điện Biên 7.310,90 ha; huyện Tuần Giáo 1.102,25 ha; huyện Nậm Pồ 1.130,79 ha).

Bản đồ ranh giới lưu vực, hiện trạng rừng nhà máy thủy điện Long tạo.

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Điện Biên là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuộc lưu vực nhà máy Thủy điện Long Tạo.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ thông báo và bàn giao kết quả cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. Giúp các cơ quan quản lý và chủ rừng nằm trong lưu vực nắm bắt được ranh giới, vị trí, khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.662
   Online: 28