Những năm qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 42,66%.

Kiểm lâm viên địa bàn xã Nặm Lịch (huyện Mường Ảng) tuyên truyền, hướng dẫn người dân các quy định, chính sách chi trả DVMTR. Ảnh tư liệu

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng cho biết: Hiện nay huyện Mường Ảng có trên 13.600ha đất có rừng, trong đó  12.755ha được chi trả DVMTR, tương ứng với số tiền được chi trả trên 5,1 tỷ đồng. So với trước đây, hiện nay số tiền các chủ rừng được nhận từ DVMTR đã tăng lên nhiều lần, điều này không chỉ giúp cải thiện sinh kế mà còn là động lực để người dân bảo vệ, phát triển rừng. Việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; số vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp giảm qua từng năm; ý thức, vai trò, trách nhiệm bảo vệ, phát triển rừng của cộng đồng dân cư được nâng lên; huy động được nguồn lực lớn, thường xuyên cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Việc áp dụng chính sách DVMTR trong thực tế đã góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân, nhất là người dân ở các bản vùng cao, vùng sâu của huyện.

Từ năm 2018, mức chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Mường Ảng được nâng lên 400 nghìn đồng/ha/năm, từ đó người dân ngày càng tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều cộng đồng thôn, bản đã xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ rừng, đời sống của người dân trong thôn được cải thiện. Đặc biệt là không còn tình trạng phá rừng làm nương, vì người dân hiểu được nguồn lợi từ rừng mang lại. Điển hình như xã Ẳng Cang có 1.623ha rừng được chi trả DVMTR với tổng số tiền chi trả năm 2020 là hơn 649 triệu đồng; cộng đồng các: Nậm Chan 1, bản Nậm Pọng, bản Thái (xã Mường Đăng) có trên 1.767ha rừng được chi trả DVMTR với số tiền 700 triệu đồng...

Anh Triệu Văn Tấn, kiểm lâm viên địa bàn xã Nặm Lịch và xã Ẳng Cang cho biết: Từ khi chính sách chi trả DVMTR được triển khai đã thu hút lực lượng lao động tham gia bảo vệ rừng. Với vai trò kiểm lâm phụ trách địa bàn, tôi thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ, phòng chống cháy rừng, hướng dẫn và cùng nhân dân phát quang thực bì.

Không chỉ thực hiện tốt việc bảo vệ rừng, người dân huyện Mường Ảng cũng tích cực phát triển rừng bằng việc trồng và khoanh nuôi tái sinh, nhằm nâng tỷ lệ che phủ rừng ở địa phương. Vụ trồng rừng năm 2021 toàn huyện đã trồng mới được 50ha rừng phòng hộ tập trung; 63ha rừng phòng hộ thay thế tại 2 xã Ngối Cáy và Ẳng Tở. Đặc biệt huyện Mường Ảng là địa phương duy nhất của tỉnh đến thời điểm này thực hiện trồng rừng sản xuất với hình thức liên kết và bao tiêu sản phẩm với 40ha.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, việc phát triển rừng hiện nay không đơn thuần được hưởng lợi về môi trường rừng, mà còn được hưởng lợi ích kinh tế trực tiếp bằng tiền từ nguồn chi trả DVMTR và một số nguồn hỗ trợ khác về bảo vệ, phát triển rừng. Để chính sách chi trả DVMTR mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, thời gian tới, huyện Mường Ảng tiếp tục tập trung tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP đến người dân, đặc biệt là các cộng đồng thôn bản, hộ gia đình được giao bảo vệ rừng để nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó được hưởng chính sách chi trả DVMTR, tạo sinh kế, giúp người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập.

http://baodienbienphu.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.621
   Online: 12