Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng giữa Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên với Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên.

Tham dự lễ ký kết có Bà Đặng Thị Thu Hiền – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, Ông Phạm Văn Viên – Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo Điện Biên và các  đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Nội dung chính của Hợp đồng Công ty cổ phần thủy điện Long Tạo ủy thác cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Các loại dịch vụ môi trường rừng được chi trả tiền như sau: Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối; Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện.

Hình ảnh ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bà Đặng Thị Thu Hiền – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã giới thiệu sơ lược về bộ máy tổ chức, chức năng và nhiệm vụ Quỹ. Đồng thời cũng khẳng định, hoạt động bền vững của các nhà máy thủy điện phụ thuộc rất lớn vào diện tích và chất lượng rừng trong lưu vực. Do đó, việc ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng là hoạt động thiết thực và cần thiết. Buổi ký kết hợp đồng là kết quả làm việc, đàm phán của hai cơ quan trong nhiều tháng qua, trên tinh thần cùng thực hiện tốt chính sách của Nhà nước.

Việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của các công ty thủy điện. Trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định hiện hành có liên quan để vừa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đồng thời phối hợp giúp người dân trong lưu vực cải thiện thu nhập, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng.

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết

Toàn cảnh tại buổi lễ ký kết hợp đồng

Hình ảnh bắt tay ký kết hợp đồng của Lãnh đạo hai đơn vị

Bà Đặng Thị Thu Hiền- GĐ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tặng quà cho Lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Long Tạo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
55 người đã bình chọn
Thống kê: 58.301
Online: 29