Qua 8 năm thực hiện dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã huy động được sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, tổ chức, người dân trên địa bàn. Dự án được triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực, góp phần từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng, bảo vệ tốt 25.927,5 ha diện tích rừng hiện có trên địa bàn huyện. Nhờ vậy, độ che phủ rừng của huyện năm 2020 ước đạt 37,9% (tăng 3% so với năm 2012).

 

Cán bộ Quỹ BVPTR tỉnh cùng các các đơn vị liên quan, các chủ rừng theo dõi Bản đồ công bố diễn biến rừng địa bàn huyện Tủa Chùa trên thực tế.

Theo ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa: “Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các thôn, bản, cộng đồng dân cư trên địa bàn về chấp hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng. Kết quả, đã triển khai tuyên truyền, học tập phổ biến pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCC rừng trên địa bàn 12/12 xã, thị trấn cho trên 15.000 lượt người, trong đó phụ nữ tham gia học tập chiếm 63%, đồng thời hướng dẫn nhân dân sử dụng lửa đốt nương đúng thời gian, đúng quy trình kỹ thuật không để xảy ra cháy lan vào rừng”.

Bên cạnh đó, huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện phối hợp tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện; đã chỉ đạo 12/12 xã, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo cấp xã; tiếp tục củng cố kiện toàn 12 ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng cấp xã thành lập 127 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản với 1.606 thành viên. Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, chủ rừng trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án PCCC rừng, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại thời kỳ cao điểm, kết hợp với công nghệ cảnh báo sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm để kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy trên địa bàn. Tổ chức giao trang thiết bị PCCC rừng gồm 1.530 chiếc: vỉ dập, giao phát, găng tay chống cháy… cho các thôn bản trên địa bàn; tổ chức cắm 150 biển cấm lửa và 150 biển cấm chặt phá rừng tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân.

Hàng năm, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức nghiệm thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định. Từ năm 2012 - 2019, đã chi trả tổng số 84,8 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn cho 21.092,5 ha rừng do 123 cộng đồng thôn, bản và 242 hộ gia đình cá nhân quản lý, bảo vệ.

Cùng với đó, thông qua việc kiểm tra của các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và xử lý tổng số 342 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng; tịch thu 75,126 m3 gỗ các loại, 43 cây ban gốc, 1.112 kg lâm sản ngoài gỗ (phong lan, lông cu li), 79 xe máy, 1 ôtô, 1 xuồng máy, 5 máy cưa, 8 phương tiện khác, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng, thu thuế tài nguyên hơn 8 triệu đồng.

Do ảnh hưởng thời tiết hạn hán, khô hanh, trong năm 2019 - 2020, trên địa bàn huyện đã có 4 điểm cháy gây thiệt hại 17,85 ha (trong đó diện tích có khả năng tự phục hồi là 12,55 ha và diện tích không có khả năng tự phục hồi 5,3 ha).

Cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có và tăng thêm hàng năm. Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2020, huyện đã thực hiện trồng mới, chăm sóc, bảo vệ 294,36 ha rừng phòng hộ, rừng thay thế; trồng 371.460 cây phân tán và 7.765 cây phong trào. Thực hiện bảo vệ chuyển tiếp đối với diện tích 41,1 ha rừng trồng năm 2011; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng được 2.047,1 ha và khoán bảo vệ rừng cho 4.432,9 ha.

Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tuyên truyền chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và hướng dẫn sử dụng tiền rừng cho các chủ rừng.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn huyện Tủa Chùa vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản gỗ trái phép đặc biệt gỗ nghiến dạng thớt vẫn còn xảy ra. Công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn, một số diện tích không đảm bảo mật độ. Công tác xã hội hóa nghề rừng, khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh rừng còn chưa thực hiện được; việc sắp xếp tổ chức sản xuất và bảo vệ rừng còn chưa hợp lý, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện.

Để Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục thực hiện tốt trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện sẽ tiếp tục tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân trên địa bàn. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của một số chủ rừng là cộng đồng thôn bản và hộ gia đình trong công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao… /.

Lan Phương

nguồn: Dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.374
   Online: 32