Căn cứ Giấy mời số 28/GM-UBND, ngày 26/02/2023 của UBND huyện Nậm Pồ; số 13/GM-UBND, ngày 27/02/2023 của UBND huyện Mường Chà; số 49/GM-KL, ngày 01/3/2023 của Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên. Trong 3 ngày 28/02, 02/3, 06/3/2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ, Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị thông qua kết quả rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang.

Thành phần tham gia hội nghị gồm đại diện Lãnh đạo UBND huyện; phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính, kiểm lâm địa bàn các xã có diện tích nằm trong lưu vực thủy điện Huổi Vang trên địa bàn 03 huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên; đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và đơn vị tư vấn.

Ông Hạng Nhè Ly, Phó chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ phát biểu trong hội nghị.

Đại diện đơn vị tư vấn thông qua báo cáo kết quả rà soát, thống nhất ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, phần diện tích trên địa phận các xã thuộc huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên.

nh vệ tinh lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang.

Tại hội nghị, các bên đã nhất trí kết quả rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang của đơn vị tư vấn báo cáo, trong đó: huyện Mường Chà với tổng diện tích lưu vực là 22.515,78 ha, diện tích có rừng trong lưu vực là 8.508,59 ha (trên địa bàn 4 xã); huyện Điện Biên tổng diện tích lưu vực là 15.892,13 ha, diện tích có rừng trong lưu vực là 8.145,43 ha (trên địa bàn 3 xã); huyện Nậm Pồ với tổng diện tích lưu vực là 14.354,47 ha, diện tích có rừng trong lưu vực là 2.557,63 ha (trên địa bàn 3 xã). Ngoài ra, đề nghị đơn vị tư vấn thực hiện chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến tham gia của các đại biểu.

Việc thống nhất kết quả rà soát, xác định ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang làm cơ sở để Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố lưu vực; là cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý và chủ rừng nằm trong lưu vực nắm bắt được ranh giới, vị trí, khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng và được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Một số hình ảnh tại hội nghị thống nhất ranh giới, diện tích rừng nằm trong lưu vực nhà máy thủy điện Huổi Vang trên địa bàn huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 779.235
   Online: 33