Sáng ngày 03/02/2023, tại UBND huyện Mường Chà tổ chức họp triển khai thống nhất kết quả gói thầu “Hiệu chỉnh và hợp nhất dữ liệu dịch vụ môi trường rừng với kết quả kiểm kê rừng: kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Mường Chà”.

Tham dự cuộc họp, có các đồng chí đại diện văn phòng UBND huyện Mường Chà; đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Nội vụ, Trung tâm Quản lý đất đai huyện Mường Chà; Hạt Kiểm lâm huyện; đại diện lãnh đạo UBND, công chức địa chính, kiểm lâm địa bàn các xã/thị trấn trên địa bàn huyện và đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu.

Toàn cảnh cuộc họp.

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Vũ Thanh Minh - Phó chánh văn phòng UBND huyện Mường Chà, thông qua nội dung Báo cáo triển khai thực hiện nhiệm vụ Hiệu chỉnh và hợp nhất dữ liệu dịch vụ môi trường rừng với kết quả kiểm kê rừng; kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng và kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Công ty TNHH Ánh Dương tỉnh Điện Biên - đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu, trình bày nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện: Nhiệm vụ hiệu chỉnh và hợp nhất dữ liệu chi trả DVMTR với kết quả kiểm kê rừng; kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng và kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên được xây dựng trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật; Hiện trạng rừng và sử dụng đất của các chủ rừng được giao trên địa bàn huyện, diện tích cần được cấp đổi giấy CNQSDĐ để đáp ứng đúng tiêu chí trên cơ sở pháp lý cũng như sự đồng thuận của các cơ quan đơn vị có liên quan và chủ rừng.

 Công ty TNHH Ánh Dương tỉnh Điện Biên trình bày nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Sau khi các thành viên cuộc họp tham gia ý kiến, Hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung triển khai của đơn vị tư vấn; đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện, cán bộ chuyên môn các xã lấy một xã triển khai thực hiện làm mẫu trước và sau đó thực hiện các xã còn lại theo các bước tương tự để hoàn thành việc Hiệu chỉnh và hợp nhất dữ liệu dịch vụ môi trường rừng với kết quả kiểm kê rừng; kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng và kết quả giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 786.756
   Online: 32