Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 65/UBND-KTN, ngày 06/01/2023 về việc tiếp tục khẩn trương giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 02/02/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung các giải pháp giải quyết vướng mắc, thủ tục liên quan nhằm đảm bảo điều kiện chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo quy định.

Tham dự cuộc họp, có đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, chủ trì cuộc họp; Lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư Pháp, Chi cục Kiểm lâm, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; đại diện UBND huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Thành phố Điện Biên Phủ.

Đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông qua Báo cáo về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thông qua báo cáo.

Trong những năm qua, thực hiện chính sách chi trả DVMTR luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan. Qua tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 31/01/2023 Quỹ tỉnh đã tiến hành chi trả cho 2.934 chủ rừng, với tổng số tiền chi trả hơn 1.594 tỷ đồng. Tuy nhiên tại thành phố Điện Biên Phủ và một số huyện còn vướng mắc như: Chủ rừng chưa mở tài khoản; chủ rừng sai khác thông tin trong quyết định và bản đồ giao đất giao rừng; chủ rừng chồng lấn ranh giới diện tích rừng; chủ rừng chưa điều chỉnh sáp nhập đổi tên theo Quyết định của UBND tỉnh; chủ rừng chết.

Đồng chí Ngô Xuân Chinh - Phó chủ tịch UBND huyện Điện Biên phát biểu, tham gia ý kiến trong cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại và đồng thời tham gia giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để chi trả được tiền DVMTR cho chủ rừng.

Một số giải pháp được đưa ra như: Đối với chủ rừng chưa mở tài khoản, UBND xã và các bên liên quan sẽ tuyên truyền, vận động chủ rừng mở tài khoản; đối với trường hợp chủ rừng ít tiền sẽ tiến hành chi trả tiền mặt cho chủ rừng theo đúng quy định; chủ rừng sai khác thông tin, các phòng ban chuyên môn huyện sẽ tiến hành rà soát sai khác và chỉnh sửa, đính chính gửi về Quỹ tỉnh; với chủ rừng chết, tùy từng trường hợp sẽ hướng dẫn người được hưởng thừa kế làm các thủ tục để hưởng tiền DVMTR; đối với chủ rừng chưa điều chỉnh sáp nhập đổi tên theo Quyết định của UBND tỉnh, các huyện sẽ điều chỉnh tên theo đúng tên Quyết định của UBND tỉnh.

Sau khi các thành viên cuộc họp tham gia thảo luận, đồng chí Trần Văn Thượng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu kết luận cuộc họp và thống nhất giải pháp để các huyện chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện các thủ tục chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 786.760
   Online: 34