Từ ngày 03/10/2022 đến 18/10/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Hạt kiểm lâm, UBND các xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên, thị xã Mường Lay thành lập các tổ công tác kiểm tra diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 6 tháng đầu năm 2022 thuộc lưu vực Sông Đà.

Để có cơ sở tạm ứng tiền DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà, nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR có biến động.

Bằng phương pháp trình chiếu kết quả chồng xếp bản đồ theo dõi diễn biến rừng 6 tháng đầu năm 2022, bản đồ chi trả DVMTR năm 2021, kết hợp khoanh vẽ vùng có biến động trên nền ảnh viễn thám Planet, Sentinel-2, Google Earth, bước đầu xác định các điểm biến động và diện tích cần kiểm tra là 42.063,52 ha.

Trình chiếu các lô rừng trên ảnh viễn thám tại Ủy ban nhân dân xã Na Lay, thị xã Mường Lay.

Qua việc trình chiếu các lớp bản đồ và ảnh viễn thám, các chủ rừng đều nhận biết, xác định rõ vị trí, địa điểm, diện tích đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2022. Đối với các lô rừng chưa thống nhất tổ công tác phối hợp các chủ rừng tiến hành kiểm tra ngoài thực địa.

Tổ công tác kiểm tra thực địa các lô rừng tại huyện Nậm Pồ.

Trong quá trình thực hiện, tổ công tác đã trao đổi, thông báo nguyên nhân biến động cho các chủ rừng và UBND các xã nắm được; có biên bản xác minh, thống nhất số liệu ngoài thực địa có xác nhận của các bên tham gia.

Đến nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã xác định và tổng hợp diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR làm căn cứ để tạm ứng tiền chi trả DVMTR năm 2022 cho các chủ rừng thuộc Lưu vực Sông Đà theo quy định.

Một số hình ảnh kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR tại các huyện:

Kiểm tra các lô rừng trên ảnh viễn thám tại huyện Mường Nhé.

Kiểm tra các lô rừng trên ảnh viễn thám tại huyện Tủa Chùa.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.753
   Online: 33