Sáng ngày 27/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tiến hành ký kết Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với Công ty Cổ phần SCI Điện Biên (Nhà máy thủy điện Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông).

Hiện nay, nguồn thu tiền DVMTR của tỉnh Điện Biên chủ yếu là từ các cơ sở sản xuất thuỷ điện và kinh doanh nước sạch. Để tăng nguồn thu tiền DVMTR, đồng thời thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, thường xuyên rà soát, thương thảo và tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị sử dụng DVMTR đi vào hoạt động.

Sáng ngày 27/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức Lễ Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Công ty Cổ phần SCI Điện Biên (Nhà máy thủy điện Mường Luân 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Tham gia Lễ ký kết có bà Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên và ông Phạm Văn Chỉnh - Giám đốc Công ty Cổ phần SCI Điện Biên.

Hình ảnh Lễ ký kết hợp đồng của hai đơn vị.

Bắt đầu từ ngày 01/10/2022, nhà máy thủy điện Mường Luân 1 đi vào hoạt động. Nội dung chính của Hợp đồng, Công ty Cổ phần SCI Điện Biên ủy thác cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả tiền DVMTR cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho nhà máy thủy điện Mường Luân 1.

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty Cổ phần SCI Điện Biên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP như: Lập kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR; bản kê nộp tiền chi trả DVMTR; nộp tiền chi trả DVMTR… về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đúng thời gian quy định.

Việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền chi trả DVMTR là trách nhiệm và nghĩa vụ của các công ty thủy điện, góp phần tăng thu nhập cho người dân bảo vệ rừng, đồng thời bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, làm việc với các đơn vị thuộc đối tượng phải chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh để đảm bảo các đơn vị sử dụng DVMTR thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 781.062
   Online: 19