Từ ngày 13-16/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã, thị trấn Tủa Chùa chi trả tiền DVMTR bằng tiền mặt cho 49 chủ rừng đủ điều kiện chi trả nhưng chưa mở tài khoản nhận tiền trên địa bàn huyện Tủa Chùa với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Thực hiện văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã chi trả 100% tiền DVMTR từ năm 2019 đến năm 2021 qua tài khoản cho các chủ rừng. Tuy nhiên, trên địa bàn một số huyện, thành phố vẫn còn chủ rừng chưa mở tài khoản để nhận tiền DVMTR, đặc biệt huyện Tủa Chùa còn 55/356 chủ rừng chưa mở tài khoản để nhận tiền với tổng số tiền chưa thanh toán là hơn 2.117 triệu đồng. Vì vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQLQ ngày 09/02/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Ngày 06/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng kế hoạch số 310/KH-QBVR về việc mở tài khoản, chi trả tiền DVMTR từ năm 2017 đến năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và PTR chi trả tiền mặt cho chủ rừng tại UBND xã Tủa Thàng.

Từ ngày 13-16/9/2022, Ban điều hành Quỹ phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã, thị trấn tiến hành chi trả bằng tiền mặt cho 49 chủ rừng đủ điều kiện chi trả nhưng chưa mở tài khoản nhận tiền trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Cụ thể, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chi trả với tổng số tiền hơn 2 tỷ  đồng cho 49 chủ rừng, gồm 13 chủ rừng là cộng đồng, 36 hộ gia đình, cá nhân. Hiện vẫn còn 06 chủ rừng là hộ gia đình không đến nhận với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Đồng thời, trong quá trình chi trả tiền cho các chủ rừng, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chủ rừng không đi mở tài khoản để nhận tiền chi trả DVMTR, cán bộ Quỹ phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tủa Chùa tiền hành làm thủ tục mở tài khoản trực tiếp tại UBND xã cho 49 chủ rừng đến nhận tiền.

Cùng với việc thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tuyên truyền cho các chủ rừng về Luật, Nghị định trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR; quản lý, sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản.

Một số hình ảnh chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng:

Chi trả tiền cho chủ rừng xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.

Chi trả tiền cho chủ rừng thị trấn Tủa Chùa.

Chi trả tiền cho chủ rừng xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa.

Cán bộ Quỹ hướng dẫn chủ rừng làm thủ tục mở tài khoản.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   107 người đã bình chọn
   Thống kê: 819.762
   Online: 36