Sáng ngày 22 tháng 12, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại điểm cầu Trung ương do đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam chủ trì. Dự tại điểm cầu có 44 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh (Quỹ cấp tỉnh) gồm Lãnh đạo Quỹ và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Quỹ. Chủ trì tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thanh - Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; báo cáo nêu rõ: Năm 2021, trong bối cảnh biến đổi khí hậu thường xuyên gây nên những hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, trong đó có Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh. Trước những thách thức nêu trên, với sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, chính sách chi trả DVMTR được triển khai kịp thời, thuận lợi, minh bạch, hiệu quả.

Nguồn tiền chi trả DVMTR vẫn là nguồn tài chính ổn định hỗ trợ cho chủ rừng có thêm kinh phí để góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và ổn định sinh kế cho người dân làm nghề rừng. Đến ngày 15/12/2021, cả nước đã thu được 3.107,87 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch thu năm 2021 và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020; Quỹ Trung ương đã điều phối cho Quỹ cấp tỉnh 1.463,92 tỷ đồng và tiếp tục điều phối cho Quỹ cấp tỉnh đến ngày 31/12/2021 theo quy định.

Quỹ cấp tỉnh tại các điểm cầu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Giám đốc Quỹ đã Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2022. Trong năm 2021, Quỹ tỉnh đã triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR kịp thời, hiệu quả đảm bảo công khai, minh bạch. Kết quả thu năm 2021 là 241,338 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; kết quả chi là 235,290 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Trị đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh và nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của các ngành, địa phương tham mưu, đề xuất sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ phần chi trả DVMTR; đặc biệt là một số nội dung liên quan đến chi trả DVMTR đối với du lịch; sử dụng tiền chi trả DVMTR để hỗ trợ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về dịch vụ hấp thụ cac-bon của rừng và có hướng dẫn cụ thể về nguồn tiền này. Đối với Quỹ các tỉnh còn khó khăn, vướng mắc, khẩn trương tham mưu biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt các  nhiệm vụ được giao năm 2022.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
101 người đã bình chọn
Thống kê: 784.653
Online: 48