Thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị.

Ảnh: Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và PTR dự trao sản phẩm truyền thông, áo, balo, vở viết

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 02/8/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Thực hiện kế hoạch thu, chi hàng năm của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. Ban điều hành Quỹ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, viên chức và người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cụ thể kết quả đạt được trong năm 2020: ký hợp đồng với cơ quan truyền thông như: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, thực hiện chuyên đề: Chính sách chi trả DVMTR “vì tương lai xanh” (12 số truyền hình, 12 số phát thanh); Viết 31 tin, bài, 4 phóng sự Media, 01 chùm phóng sự ảnh đăng trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Điện Biên; 20 chuyên mục, 21 tin, bài đăng trên các báo tỉnh, báo ngành.

Cấp phát các ấn phẩm truyền thông: 50.000 quyển vở viết, 2.000 balo, 2.000 áo khoác cho các em học sinh Trường THCS nằm trong lưu vực cung ứng DVMTR; 20 quyển sổ tay chi trả DVMTR; 500 quyển, 2.000 tờ lịch cho chủ rừng và các đơn vị liên quan.

Tổ chức 48 buổi tuyên truyền cho các chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình với 1.076 lượt người tham gia trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên, Điện Biên Đông và Thành phố Điện Biên về các nội dung liên quan đến Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, hướng dẫn viết sổ tay chi trả; quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng cho các chủ rừng để nhận tiền chi trả DVMTR.

Ảnh: Cán bộ Quỹ Bảo vệ và PTR tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR cho các chủ rừng

Xây dựng, hoàn thiện và nghiệm thu, đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng là nhiệm vụ quan trọng trong triển khai công tác của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên, ngay trong quý I năm 2021 Ban điều hành Quỹ đã ban hành nhiều văn bản, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ rừng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, như: ký hợp đồng với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo ngành tiếp tục viết tin bài tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh với 03 số truyền hình, 03 số phát thanh và 21 tin, bài…

 Phó Chủ tịch UBND xã Nà Sáy huyện Tuần Giáo, ông Lò Văn Hoàng cho biết: Trong những năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho chủ rừng về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân; tạo được phong trào bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương. Trong thời gian tới, đề nghị Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lâm nghiệp và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng với nhiều hình thức và đa dạng, phong phú hơn nữa./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.287
   Online: 18