Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được của năm 2020, cùng với sự chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Ban điều hành Quỹ. Trong Quý I năm 2021, mặc dù bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT và sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong toàn tỉnh về chính sách chi trả DVMTR. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra đạt được một số kết quả sau:

Tổ chức chi trả tạm ứng tiền DVMTR lần 2 năm 2020 cho 815 chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà với số tiền: 41.792 triệu đồng, để kịp thời động viên các chủ rừng đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đồng thời góp phần tạo động lực giúp người dân thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; xây dựng, trình ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch thu, chi năm 2020 của Quỹ cho phù hợp với nguồn kinh phí thu và chi thực tế trong năm; xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR và dự toán chi quản lý năm 2021, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ trong năm 2021; chỉ đạo thực hiện rà soát, xác định diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2020 là 392.973,43 ha; trong đó, diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR năm 2020 là 306.008,58 ha; tham mưu, đề xuất phương án điều tiết tiền DVMTR chưa xác định được đối tượng chi năm 2020, làm cơ sở tính toán, xác định đơn giá chi trả tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt các gói thầu, nhiệm vụ về tuyên truyền, các hoạt động sử dụng kinh phí của Quỹ,...

Hình ảnh: Ban lãnh đạo họp đánh giá nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II của đơn vị: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chi trong kế hoạch thu, chi tiền DVMTR và dự toán chi quản lý năm 2021; tổ chức thanh toán tiền DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định; đôn đốc các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh nộp bản kê, tiền chi trả DVMTR về Quỹ;  phối hợp hướng dẫn các chủ rừng chưa mở tài khoản Ngân hàng sớm mở tài khoản để nhận tiền chi trả DVMTR; Triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền năm 2021; thực hiện nhiệm vụ xác định diện tích rừng nằm trong lưu vực Nhà máy thủy điện Long Tạo; giải ngân tiền trồng rừng thay thế cho các đơn vị được giao chủ đầu tư trồng rừng thay thế khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sự phối, kết hợp với các cơ quan chức năng trong thực thi chính sách chi trả DVMTR,...

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong quý II năm 2021, Ban điều hành Quỹ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo viên chức và người lao động tập trung, nỗ lực phấn đấu tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.380
   Online: 31