Chiều ngày 08/4/2021, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ đã chủ trì cuộc họp lần I năm 2021 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.

Ảnh: Đ/c Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Quỹ thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của Ban điều hành Quỹ; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐQLQ ngày 28/12/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ và văn bản xin chủ trương.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và thu được hơn 63 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng; chi trả cho chủ rừng hơn 42 tỷ đồng (gồm tiền tạm ứng lần 2 năm 2020 cho 815 chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà là 41,792 tỷ đồng, thanh toán cho 16 chủ rừng chưa nhận các năm trước là 618 triệu đồng); tiếp nhận gần 4 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nộp. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020, đối với diện tích rừng có kiến nghị của chủ rừng; tham gia kiểm tra diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020, theo Kế hoạch của các Ban quản lý rừng; tổng hợp diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR năm 2020 gửi các chủ rừng và UBND xã, phường, thị trấn theo quy định. Tiếp tục đôn đốc các chủ rừng chưa mở tài khoản, khẩn trương mở tài khoản Ngân hàng để nhận tiền chi trả DVMTR, trong quý I mở thêm 8 tài khoản, tổng số tài khoản đã mở tính đến ngày 05/4/2021 là 2.166/4.322 tài khoản, đạt 50%.

Ảnh: Đ/c Đặng Thị Thu Hiền – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông qua các báo cáo.

Sau khi nghe Giám đốc Quỹ trình bày nội dung, các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận và quyết định thông qua 02 báo cáo, các nội dung tờ trình do Ban điều hành Quỹ trình, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý II cụ thể như sau: Nhất trí điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng, đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền từ năm 2011-2020; cân đối nguồn kinh phí điều tiết hỗ trợ trồng cây phân tán 4,5 tỷ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; tổ chức 03 chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR: 01 chuyến cho Hội đồng quản lý Quỹ; 01 chuyến cho Lãnh đạo phụ trách khối Nông, Lâm UBND các huyện, xã: Mường Nhé, Mường Ảng; 01 chuyến cho Lãnh đạo phụ trách khối Nông, Lâm UBND các huyện, xã: Mường Chà, Điện Biên Đông; hàng năm căn cứ vào đề nghị của Giám đốc Quỹ, giao đồng chí Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ (Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT) ký ban hành các quyết định khen thưởng cho người lao động thuộc Ban điều hành Quỹ.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm của Quỹ. Đề nghị Ban điều hành Quỹ tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.333
   Online: 23