Xã Mường Ðun có 2.966,56ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, trong đó 741,23ha là rừng sản xuất và 2.225,33ha là rừng phòng hộ; tỷ lệ che phủ rừng đạt 56,2%. Xã có địa hình chia cắt phức tạp, núi cao, hiểm trở có độ dốc từ 30 - 350. Mùa khô khí hậu lạnh, khô hanh và các tháng 12, 1, 2 thường có các đợt rét đậm, rét hại kèm theo sương muối làm một số loại cây bị chết khô trở thành vật liệu dễ cháy. Ðó là những khó khăn ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR-PCCCR) trên địa bàn.

Người dân bản Đun Nưa xã Mường Dun dọn dẹp thực bì trên diện tích rừng được giao.

Ông Chẻo A Páo, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy QLBVR-PCCCR xã Mường Ðun cho biết: Ban chỉ huy xã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, PCCCR... Ðồng thời, phối hợp với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện kịp thời chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng. Nhờ đó ý thức của người dân đối với công tác QLBVR-PCCCR đã từng bước được nâng lên.

Hiện nay, xã Mường Ðun đã kiện toàn 1 ban chỉ huy PCCCR của xã gồm 27 thành viên; 8 tổ đội PCCCR gồm 131 thành viên; xây dựng 1 phương án QLBVR-PCCCR; tổ chức ký cam kết QLBVR-PCCCR đối với 8/8 thôn, bản với gần 500 người cam kết bảo vệ rừng. Chính quyền xã và chủ rừng là các cộng đồng thôn, bản có sự phối hợp chặt chẽ, bảo vệ an toàn 1.687ha diện tích rừng đã giao, không để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Công tác tuần tra rừng, quản lý lâm sản cũng thường xuyên được các tổ QLBVR thôn, bản tổ chức. Ðối với diện tích rừng chưa giao, xã triển khai xây dựng phương án QLBVR và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để công tác bảo vệ rừng hiệu quả trong thời gian tới.

Anh Tòng Văn Khánh, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa phụ trách 2 xã Mường Ðun, Xá Nhè cho biết: Các thành viên trong Ban chỉ huy QLBVR-PCCCR xã duy trì chế độ phân công trực ban; xác định các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để xây dựng các giải pháp PCCCR nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Mùa khô năm 2020 - 2021 theo dự báo, thời tiết có thể khô hanh kéo dài, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ QLBVR-PCCCR, xã Mường Ðun tăng cường trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tập huấn cho người dân về kỹ thuật PCCCR. Tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng sâu rộng tới từng hộ gia đình trong toàn xã. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình, tổ đội PCCCR thực hiện quy ước bảo vệ phát triển rừng, phương án PCCCR trên diện tích rừng được giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về QLBVR. Hướng dẫn nhân dân thực hiện việc phát đốt nương theo quy trình kỹ thuật, thống kê toàn bộ diện tích nương rẫy tại các thôn, bản để có biện pháp PCCCR, ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng làm nương mới.

Bài, ảnh: Lan Phương

http://www.baodienbienphu.com.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.291
   Online: 30