Với việc thực hiện tốt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 42,66%. Đây là kết quả đưa ra tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm tổ chức ngày 8/1/2021.

( Xác định ranh giới 3 loại rừng ngoài thực địa, ảnh: C.T.V)

Năm 2020, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý. Chi cục đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn… các sở, ngành, địa phương; Hạt Kiểm lâm cấp huyện, công chức kiểm lâm địa bàn đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực lâm nghiệp. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và thực thi pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Diện tích rừng được quản lý, bảo vệ tốt; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,66% (vượt 0,16% so với chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, tăng 0,41% so với năm 2019). Công tác quản lý quy hoạch 3 loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý rừng ngoài quy hoạch được chặt chẽ, nghiêm túc hơn. Tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp từng bước được kiểm soát, số vụ vi phạm có chiều hướng giảm cả về quy mô và mức độ thiệt hại: số vụ vi phạm giảm 16,9%; số vụ cháy rừng giảm 58,3%; diện tích rừng thiệt hại giảm 55,8%.

Tại hội nghị, đại diện các hạt kiểm lâm đóng góp những giải pháp nhằm hạn chế các vụ phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; khắc phục tình trạng khai thác rừng, mua bán, vận chuyển, cất giữ trái pháp luật các loại gỗ, nhất là gỗ nghiến dạng thớt và các loại lâm sản ngoài gỗ tại các địa bàn: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ; công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, chủ rừng trong quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản và thực thi pháp luật.

 

http://snnptnt.dienbien.gov.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.381
   Online: 32