Sáng ngày 17/02/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Chủ trì Hội nghị, Ông Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đánh giá: Trong năm 2022, hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể: thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được 3.702,34 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch thu năm 2022 và bằng 117% so với cùng kỳ năm 2021; Chi trả DVMTR ngày càng khẳng định là nguồn tài chính quan trọng, bền vững của ngành Lâm nghiệp, trong những năm gần đây tình trạng phá rừng, xâm lấn rừng đã từng bước được hạn chế. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì và ổn định; Tiền DVMTR đã góp phần bổ sung nguồn lực cho chủ rừng có kinh phí quản lý bảo vệ rừng; đồng thời giúp người dân bảo vệ rừng có tiền cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống; Công tác giải ngân tiền DVMTR được thanh toán qua tài khoản, giao dịch điện tử đạt tỷ lệ cao. Giải ngân nhanh chóng, thuận lợi tiết kiệm thời gian, công sức và minh bạch, phù hợp với thực tiễn. Đảm bảo tiền chi đúng đối tượng, đúng mục đích, nhanh chóng và hiệu quả; Chính sách chi trả DVMTR đã tạo nên mối liên kết vững chắc giữa cung ứng và người sử dụng DVMTR trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng. Từ nguồn tiền DVMTR các chủ rừng, UBND cấp xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng theo quy định mà trước đây do nguồn ngân sách hạn hẹp chưa có điều kiện bố trí.

Tại Hội nghị các đại biểu Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo và đưa ra các giải pháp, định hướng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Lò Văn Tiến - chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên phát biểu.

Năm 2023, Quỹ cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu tiền DVMTR, phấn đấu đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra và giải ngân kịp thời; thực hiện nghiêm việc chi trả qua tài khoản hoặc giao dịch điện tử; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát; tăng cường công tác truyền thông cho mọi đối tượng. Phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   147 người đã bình chọn
   Thống kê: 915.985
   Online: 39