Đoàn công tác do Ban Kiểm soát Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì, kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của UBND cấp xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với UBND xã Mường Báng.

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐQLQ ngày 20/10/2022 của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với UBND xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Từ ngày 25-27/10/2022, Ban kiểm soát Quỹ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, UBND huyện Tủa Chùa và các phòng chuyên môn huyện kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với UBND cấp xã trên địa bàn huyện.

Đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với UBND xã Tủa Thàng.

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đối với UBND các xã Mường Báng, Tủa Thàng, Mường Đun và một số cộng đồng, hộ nhận khoán từ UBND xã. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các xã đã thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, văn bản số 1113/HDLN-SNNPTNT-STC ngày 11/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT - Sở Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khác được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện.

Kết thúc quá trình kiểm tra, đoàn công tác đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả DVMTR của UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Đoàn công tác kiến nghị với UBND các xã nhanh chóng có hướng giải quyết, khắc phục những tồn tại để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí DVMTR.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 786.741
   Online: 21