Từ ngày 27-29/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã thuộc huyện Điện Biên Đông chi trả tiền DVMTR bằng tiền mặt cho 66 chủ rừng đủ điều kiện chi trả nhưng chưa mở tài khoản nhận tiền trên địa bàn huyện Điện Biên Đông với tổng số tiền hơn 335 triệu đồng.

Thực hiện văn bản số 7491/BNN-TCLN ngày 26/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch thanh toán điện tử. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã chi trả 100% tiền DVMTR từ năm 2019 đến năm 2021 qua tài khoản cho các chủ rừng. Tuy nhiên, đến nay huyện Điện Biên Đông còn 208/785 chủ rừng chưa mở tài khoản để nhận tiền với tổng số tiền chưa thanh toán là hơn 500 triệu đồng. Vì vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQLQ ngày 09/02/2022 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên. Ngày 22/9/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng kế hoạch số 327/KH-QBVR về việc mở tài khoản, chi trả tiền DVMTR từ năm 2013 đến năm 2021 trên địa bàn 4 xã huyện Điện Biên Đông.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và PTR chi trả tiền mặt cho chủ rừng tại UBND xã Xa Dung.

Từ ngày 27-29/9/2022, Ban điều hành Quỹ phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và UBND các xã tiến hành chi trả bằng tiền mặt cho 66 chủ rừng của 4 xã Keo Lôm, Mường Luân, Na Son, Xa Dung đủ điều kiện chi trả nhưng chưa mở tài khoản với tổng số tiền hơn 335 triệu đồng. Gồm 05 chủ rừng là cộng đồng, 61 hộ gia đình, cá nhân. Hiện còn 05 chủ rừng là hộ gia đình không đến nhận với tổng số tiền hơn 4 triệu đồng. Đồng thời, trong quá trình chi trả tiền cho các chủ rừng, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chủ rừng không đi mở tài khoản để nhận tiền chi trả DVMTR, cán bộ Quỹ phối hợp với phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông tiến hành làm thủ tục mở tài khoản trực tiếp tại UBND xã cho 66 chủ rừng đến nhận tiền.

Cùng với việc thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tuyên truyền cho các chủ rừng về Luật, Nghị định trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR; quản lý, sử dụng tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản.

Một số hình ảnh chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng:

Chi trả tiền cho chủ rừng xã Na Son.

Chi trả tiền cho chủ rừng xã Mường Luân.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 786.792
   Online: 28