Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  Thông báo số 207/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 - 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa19/06/2023
  Thông báo số 203/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021 - 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Nậm Pồ19/06/2023
  Thông báo số 202/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021-2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Mường Chà19/06/2023
  Thông báo số 201/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông16/06/2023
  Thông báo số 198/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo16/06/2023
  Thông báo số 192/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Điện Biên14/06/2023
  Thông báo số 190/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 - 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ14/06/2023
  Thông báo số 187/TB-QBVRThông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng trên địa bàn thị xã Mường Lay13/06/2023
  PHÁT THANH
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
  147 người đã bình chọn
  Thống kê: 915.849
  Online: 45