STT Tên tài liệu Ghi chú
1 Báo cáo chuyên đề nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR giữa các địa phương trong lưu vực sông Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ từ dự án rừng và đồng bằng Việt Nam
2 Báo cáo chuyên đề đề xuất sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả huy động, quản lý sử dụng và phát triển chi trả DVMTR giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam Tài liệu được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam
3 Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR giai đoạn 2011-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030 Tài liệu được xây dựng với sự hỗ trợ bởi Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam
4 Sổ tay hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng Ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-TCLN-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp)
5 Tài liệu tập huấn và sử dụng phần mền V5PFES Được sử dụng tập huấn tại Quỹ ĐB năm 2020
6 Tài liệu tập huấn cài đặt và sử dụng phần mền QGIS Được sử dụng tập huấn tại Quỹ Điện Biên năm 2020
7 Sổ tay hướng dẫn xử lý pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp Do Cục Kiểm lâm biên soạn, xuất bản
8 Sổ tay xây dựng Kế hoạch chi trả dịch vụ môi trường rừng (tài liệu xây dựng kế hoạch cấp tỉnh) Tài liệu do dự án IPFES phối hợp với Quỹ BV&PTR Việt Nam biên soạn
9 Sổ tay thu thập, cập nhật, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chi trả dịch vụ môi trường rừng Do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam làm chủ dự án và hợp tác với các bên có liên quan
10 Sổ tay hướng dẫn rà soát phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng Tài liệu do Tổng cục Lâm nghiệp biên soạn trên kinh nghiệm của một số địa phương như Đắc Lắc, Kom Tum, Điện Biên và Lai Châu
11 Cẩm nang Quản lý và sử dụng tiền Dịch vụ môi trường rừng tại thôn, bản Ấn phẩm được dự án IPFES hỗ trợ biên soạn được thực hiện tại các tỉnh Lào Cai, Huế và Kom Tum
12 Sổ tay Hỏi đáp về Luật Lâm nghiệp Ấn phẩm do Tổng cục Lâm nghiệp biên soạn và phát hành
PHÁT THANH
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
147 người đã bình chọn
Thống kê: 916.017
Online: 3