Thực hiện việc thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2021 cho các chủ rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Trên cơ sở biểu tổng hợp diện tích rừng được chi trả DVMTR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, có xác nhận của Hạt kiểm lâm huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa. Theo thông báo số 155 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho thấy: Năm 2021, huyện có hơn 21.397 ha diện tích rừng được chi trả DVMTR với tổng số tiền 14.929.765.945 đồng.

Các chủ rừng ở huyện Tủa Chùa được tập huấn cách quản lý, chi tiêu tiền DVMTR.

Diện tích được chi trả DVMTR trên địa bàn huyện Tủa Chùa nằm ở 4 lưu vực: lưu vực Sông Đà là 21.397,6758 ha; lưu vực nhà máy nước Tủa Chùa 72,6680 ha; lưu vực Nậm Mu 2 là 2.237,2471 ha và lưu vực Trung Thu là 4.426,3216 ha.

Tại thông báo số cũng nêu rõ: Các chủ rừng chưa đủ điều kiện chi trả thanh toán tiền DVMTR gồm chủ rừng là hộ gia đình chưa đủ điều kiện do chưa mở tài khoản ngân hàng, một số chủ rừng chết, già yếu muốn chuyển nhượng cho con cháu; chủ rừng là cộng đồng mở lại tài khoản mới do sáp nhập, đổi tên thôn bản theo quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.468
   Online: 30