Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, tổng diện tích rừng được thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện Điện Biên Đông năm 2021 là 20.548,574 ha. Số tiền này sẽ được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển qua tài khoản Ngân hàng cho các chủ rừng trong tháng 5 năm 2022.

Cụ thể, trong tổng số 20.548,574 ha diện tích rừng thanh toán, lưu vực Sông Mã là 17.106,736 ha; lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa là 3.441,838 ha; lưu vực nhà máy thủy điện Na Son là 2.194,560 ha; lưu vực Nhà máy nước Điện Biên Đông là 15,483 ha; lưu vực nhà máy thủy điện Nà Lơi, Thác Trắng, Thác Bay, Pá Khoang là 242,195 ha. Tất cả chủ rừng đều là cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân.

Tổng số tiền phải thanh toán là gần 8,3 tỷ đồng. Trong đó, đủ điều kiện thanh toán là hơn 7.8 tỷ đồng, chưa đủ điều kiện thanh toán là hơn 418 triệu đồng. Các chủ rừng chưa đủ điều kiện chi trả thanh toán tiền DVMTR năm 2021 là do: chủ rừng sai khác tên giữa Chứng minh thư nhân dân với Quyết định giao đất, giao rừng; diện tích giao chồng lấn với nhau, diện tích trồng lấn sang huyện, tỉnh khác (giữa bản đồ giao đất, giao rừng với bản đồ giao đất, giao rừng; giữa bản đồ giao đất giao rừng với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng); lô rừng nằm trên 2 khoảnh mà nhãn lô rừng chỉ thể hiện có 1 lô và 1 khoảnh; chủ rừng chưa mở tài khoản ngân hàng; một số diện tích rừng trên địa bàn xã Na Son đang nghi ngờ có biến động. Vì vậy, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tạm thời chưa chi trả diện tích nghi ngờ biến động, Quỹ sẽ tiến hành chi trả thanh toán sau khi có biên bản kiểm tra của UBND xã và Hạt Kiểm lâm huyện./.

http://dienbien.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.421
   Online: 11