Trong những năm qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần xây dựng ngành lâm nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh.

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới vùng Tây bắc Tổ quốc, nằm trên lưu vực đầu nguồn của các con sông lớn như: sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Tỉnh có tổng diện tích 953.992,6 ha đất tự nhiên, trong đó diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp 694.753 ha. Theo số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2021 trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh là 42,96%. Trong đó diện tích đất có rừng là 409.856,86 ha. Đặc biệt là rừng tự nhiên 403.000,65 ha, chiếm trên 98% tổng diện tích đất có rừng, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn gió, hạn chế xói lở, bảo vệ đất, duy trì nguồn nước, bảo vệ sinh kế của người dân.

Rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Điện Biên.

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 3458/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Với mục tiêu xây dựng ngành lâm nghiệp của tỉnh thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có vị trí, vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; phát triển theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến, thương mại lâm sản và tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trong thời gian tới các cấp, các ngành trong tỉnh cần xác định ưu tiên một số định hướng, mục tiêu phát triển chính cho ngành lâm nghiệp của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2030, như sau:

Nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt trên 4.000 tỷ đồng (gấp 2 lần giai đoạn 2016-2020), giai đoạn 2026-2030 đạt trên 6.000 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2016-2020). Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên và diện tích rừng tăng thêm hàng năm, phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 45,5% vào năm 2025, đạt 48% vào năm 2030, sau đó giữ vững, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Bảo tồn lâu dài tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; đảm bảo an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, chống suy thoài đất đai, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tại và ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả của Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tập trung phát triển cây công nghiệp, cây đặc sản, cây dược liệu… trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế lâm nghiệp của tỉnh.

Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 45,5% vào năm 2025, đạt 48% vào năm 2030, sau đó giữ vững, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của và toàn thể nhân dân về trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức triển khai hoàn thành, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển lâm nghiệp đã được phê duyệt; phát triển các cơ sở chế biến lâm sản gắn với quá trình cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; tiếp tục thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên đến năm 2030, phát huy tối đa các dịch vụ lâm nghiệp, dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu, tái đầu tư cho phát triển lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   88 người đã bình chọn
   Thống kê: 592.542
   Online: 14