Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên: Số 721/QĐ-UBND ngày 20/8/2015 về việc Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy điện Sơn La địa phận tỉnh Điện Biên; Số 63/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 về việc phân bổ vốn trồng rừng thay thế (Đợt 1) năm 2016 đối với diện tích trồng rừng thay thế nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên.

Ngày 25/4/2016, UBND huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2016; tham mưu trình Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo trồng rừng phòng hộ thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích đích sử dụng trên địa bàn huyện năm 2016 tại Quyết định số 326-QĐ/HU ngày 27/4/2016. Đồng thời giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (đại diện Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích đích sử dụng để thực hiện các dự án trên địa bàn 5 xã: Mường Báng, Xá Nhè, Tủa Thàng, Sính Phình, Sín Chải.

Theo Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 16/3/2021 của UBND huyện Tủa Chùa, về việc Báo cáo kết quả thực hiện trồng rừng thay thế giai đoạn 2016 – 2020 và giải pháp khắc phục diện tích rừng trồng thay thế hết giai đoạn đầu tư nhưng không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chí thành rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa.Tính đến tháng 10 năm 2020, tổng diện tích trồng rừng phòng hộ thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích đích sử dụng để thực hiện các dự án đã trồng từ năm 2016 trên địa bàn là 184,74 ha với tổng số tiền đã giải ngân, thanh toán là 7.159,53 triệu đồng, trong đó:

Diện tích trồng rừng thay thế thuộc dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy Điện Sơn La là 183,09 ha, tổng số tiền đã giải ngân, thanh toán là 7.066,46 triệu đồng (năm 2016 thực hiện trồng 182,17 ha; năm 2018 tiếp tục thực hiện trồng bổ sung theo phương án là 0,92 ha);

Diện tích trồng rừng thay thế thuộc dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại điểm mỏ Pàng Dề B xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa là 1,03 ha với tổng số tiền đã giải ngân, thanh toán là 58,13 triệu đồng (thực hiện trồng năm 2017);

Diện tích trồng rừng thay thế thuộc dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng Thủy lợi bản Ổ khu tái định cư Lay nưa, thị xã Mường Lay là 0,62 ha với tổng số tiền đã giải ngân, thanh toán là 35 triệu đồng (thực hiện trồng năm 2017).

Hình ảnh: Khu rừng trồng thay thế tại xã Mường Báng

Đến thời điểm hiện tại đã hết giai đoạn đầu tư, để tiếp tục bảo vệ giữ gìn diện tích rừng trồng thay thế đã thành rừng và hộ dân quản lý, chăm sóc diện tích rừng được hưởng chính sách chi trả DVMTR đúng theo quy định. Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Tủa Chùa chủ trì tổ chức mời các đơn vị (Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã có diện tích trồng rừng thay thế) cùng tham gia trong việc kiểm tra đánh giá chỉ tiêu thành rừng và thực hiện bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý theo quy định hiện hành.

Hình ảnh: Tổ kiểm tra đo đếm ngoài thực địa

Nhìn chung, đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế đạt chỉ tiêu theo kế hoạch giao, đảm bảo tiến độ, kịp thời vụ nên một số cây trồng đã phát triển tốt, qua nghiệm thu diện tích đủ tiêu chí thành rừng là 88,69 ha; 88,02 ha không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chí thành rừng cây còn nhỏ chưa khép tán do trồng dặm nhiều lần và nhiều diện tích không có cây rừng. Đối với diện tích chưa thành rừng UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (đại diện Chủ đầu tư) tuyên truyền vận động các hộ gia đình trồng rừng góp kinh phí mua cây giống trồng dặm để có thể đảm bảo 100% diện tích trồng thành rừng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc đối với diện tích đã thành rừng để hưởng lợi từ rừng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.310
   Online: 13