Nhằm thực hiện tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực lâm nghiệp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với các Hạt kiểm lâm kiểm tra điểm rừng biến động trên bản đồ và ảnh viễn thám.

Việc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đưa vào khai thác hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên chạy trên phần mềm v5PFES, đến nay đã hoàn thiện và đang vận hành thử nghiệm là một trong ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng. Phần mềm v5PFES có nhiều tính năng như Chuẩn hóa dữ liệu diễn biến rừng: Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng của kiểm kê rừng và diễn biến rừng sang định dạng chuẩn phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR: Cập nhật vùng chi trả, đối tượng chi trả, xác định vùng khó khăn, cập nhật hệ số K. Từ đó tính toán được diện tích chi trả và lượng tiền chi trả cho từng lô rừng và từng chủ rừng có cung ứng DVMTR; Truy xuất bảng biểu: tự động triết xuất các mẫu biểu 01 (chủ rừng nhóm 1) và mẫu biểu 02 (chủ rừng nhóm 2) theo yêu cầu của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; Tô màu bản đồ: Tự động tô màu theo các quy chuẩn Kiểm kê rừng, Diễn biến rừng và Chi trả dịch vụ môi trường rừng cho lớp bản đồ hiện trạng chi trả; Truy xuất thông tin: Hỗ trợ quản lý và truy xuất thông tin đến từng chủ rừng, từng lô rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng đều thực hiện được.

Xây dựng bản đồ chi trả DVMTR.

Ông Phan Anh Sơn, trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cho biết: “Đơn vị đang quản lý và chi trả diện tích cung ứng DVMTR trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố là 391.047,82 ha, với 4.608 chủ rừng. Nhân viên kỹ thuật phụ trách địa bàn từng huyện sẽ được cấp 1 tài khoản để đăng nhập và tiến hành cập nhật thay đổi các thông tin từng lô rừng của chủ rừng trên  phần mềm v5PFES để phục vụ công tác chi trả DVMTR của đơn vị, một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, công khai và minh bạch”.

Kết quả xuất biểu cho chủ rừng nhóm 1.

Cùng với ứng dụng v5PFES, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng đã ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám để phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng... góp phần đánh giá tài nguyên rừng một cách hiệu quả làm cơ sở phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, ông Sơn thông tin thêm: “Thời gian tới, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật sẽ tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai việc khai thác, sử dụng các phần mềm quản lý, xây dựng bản đồ số lâm nghiệp và sẵn sàng kết nối, chia sẻ, cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đối với người lao động trong đơn vị, chủ rừng và các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu số của đơn vị, phục vụ quản lý và phát triển sản xuất lâm nghiệp nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin kết nối với các nền tảng số đơn vị và của ngành”./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   95 người đã bình chọn
   Thống kê: 707.518
   Online: 16