Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựu chọn nhà thầu dự án xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trương rừng tỉnh Điện Biên.

Việc xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng làm cơ sở cho việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trên cơ sở Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thực hiện dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên. Kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên” nêu rõ tổng diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh là 395.352,06 ha, tổng diện tích rừng chi trả DVMTR là 333.386,85 ha và được thể hiện trên bản đồ cung ứng dịch vụ môi trường rừng sử dụng trên phần mềmV5PFES của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Bản đồ cung ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Điện Biên là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, vận hành và sử dụng Hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo quy định, phát huy tối đa hiệu quả của dự án; chủ động tham mưu, đề xuất áp dụng hệ số K thành phần vào việc xác định hệ số K tổng hợp của từng lô rừng được chi trả DVMTR để thực hiện chi trả tiền DVMTR phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Một số hình ảnh kết quả của dự án: Xây dựng hệ thống thông tin chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Điện Biên:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   PHÁT THANH
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   101 người đã bình chọn
   Thống kê: 781.018
   Online: 10