Trong tháng 5 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) đã ban hành 10 thông báo thanh toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng ( DVMTR) năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 04/05/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011-2020; Quỹ tỉnh đã ban hành 02 văn bản, thông báo tiền chi trả bình quân 01 ha rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR lưu vực nội tỉnh, lưu vực Sông Đà, lưu vực Sông Mã năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Quỹ tỉnh cũng đã nêu rõ, cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR; trong đó, đối với chủ rừng là tổ chức căn cứ số tiền theo thông báo xây dựng đề nghị chuyển tiền gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Trách nhiệm đối với chủ rừng là hộ gia, đình cá nhân; cộng đồng dân cư thôn/bản và UBND xã, phường, thị trấn được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng nhận tiền DVMTR tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong ngày giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội, nhận tiền khi Ngân hàng có thông báo chi trả.

Để hoàn thành việc thanh toán tiền DVMTR năm 2020 đầy đủ, đúng quy định cho các chủ rừng. Trên cơ sở đã có xác nhận của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tập trung tính toán, xác định số tiền chi trả cho các chủ rừng theo đúng quy định hiện hành; với tổng số tiền thanh toán năm 2020 là 141.659.010.252 đồng cho 4 chủ rừng là tổ chức, 634 chủ rừng là hộ gia đình, 1.086 chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn/bản và 47 UBND xã, phường, thị trấn.

Việc hoàn chỉnh văn bản và có thông báo tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện khẩn trương, kịp thời.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.257
   Online: 16