Căn cứ số tiền thực thu năm 2020, số tiền chưa có đối tượng chi theo kết luận của kiểm toán Nhà nước về chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); số tiền bù đơn giá chi trả tiền DVMTR năm 2019 thuộc lưu vực Sông Mã và tiền chênh lệch giữa chi trả thực tế cho chủ rừng với số tiền chia đơn giá năm 2019; kinh phí của các dự án còn dư; số tiền hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2020 chưa sử dụng hết. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 về việc Quyết định điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR từ năm 2011-2020.

Theo Quyết định, số tiền được điều tiết là 41.046.127.974 đồng (Bốn mươi mốt tỷ không trăm bốn mươi sáu triệu một trăm hai mươi bảy nghìn chín trăm bảy mươi tư đồng) sang chi trả cho các lưu vực nhà máy nước, nhà máy thủy điện nội tỉnh, lưu vực Sông Mã và các chủ rừng thuộc lưu vực Sông Đà với tổng diện tích 221.792,3727 ha; Hỗ trợ trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 17-NQ-TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hao Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 3768/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh.

Khu rừng đang được chi trả tiền DVMTR của bản Tỏa Tình, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo

Việc điều tiết tiền DVMTR đối với số tiền chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR từ năm 2011-2020 giúp tăng đơn giá các lưu vực, giảm mức chênh lệch đơn giá giữa các lưu vực và kịp thời động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Sau khi số tiền được điều tiết theo Quyết định của UBND tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xác định đơn giá và tổ chức chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng vào thời điểm thanh toán tiền DVMTR năm 2020 theo quy định hiện hành.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   55 người đã bình chọn
   Thống kê: 58.299
   Online: 28