Sau gần 6 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, chính sách đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cán bộ kiểm lâm huyện Tủa Chùa tuyên truyền biện pháp bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân.

Cộng đồng thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè là một trong những cộng đồng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong những năm qua. Hiện nay, người dân trong thôn đang quản lý, bảo vệ gần 240ha rừng với đơn giá tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả gần 800.000 đồng/ha. Mỗi năm cộng đồng thôn Sín Sủ 2 nhận hơn 160 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Số tiền dịch vụ này đã góp phần động viên các hộ dân trong thôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng.

Ông Lờ A Sà, người dân thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè cho biết: “Mọi người trong thôn từ khi được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của rừng. Từ đó nêu cao ý thức khoanh nuôi và tái trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng hiệu quả”.

Xã Xá Nhè có trên 1.600ha rừng, toàn xã hiện có 14 cộng đồng và 14 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ rừng. Được hưởng lợi từ rừng, nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân trên địa bàn xã đã ý thức hơn trong việc giữ rừng. Các cộng đồng thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn trong công tác bảo vệ rừng; hạn chế được tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép.

Ông Lò Văn Khánh, cán bộ kiểm lâm phụ trách xã Xá Nhè cho biết: Nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn xã, tôi chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng của xã đến từng thôn, bản, hộ gia đình vận động, khuyến khích người dân bảo vệ rừng. Đặc biệt, những diện tích nương cũ có cây to, chúng tôi khuyến khích các hộ gia đình đưa vào khoanh nuôi tái sinh, quản lý bảo vệ tốt để được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng.

Với gần 26.000ha đất có rừng, huyện Tủa Chùa có 120 cộng đồng và 240 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 21.000ha. Hàng năm Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng tăng cường tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn để được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng.

Ông Trần Quốc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa cho biết: Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo vệ rừng. Người dân được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước đã nêu cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng. Nhất là ý thức khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng tái sinh tại các khu vực nương cũ không canh tác từ 5 - 7 năm để hưởng dịch vụ môi trường rừng.

Có thu nhập từ rừng nên ý thức, trách nhiệm gìn giữ tài nguyên rừng của người dân trên địa bàn huyện Tủa Chùa ngày càng nâng cao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực, người dân tích cực nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng mới, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên gần 38%.

http://baodienbienphu.com.vn/


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.326
   Online: 18