Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tổ chức họp để phổ biến, quán triệt các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Triển khai thực hiện văn bản số 161-CV/BTGTU ngày 07 tháng 4 năm 2021của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; để công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, kịp thời và rộng khắp tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị, cũng như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp để phổ biến, quán triệt các nội dung về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền - Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ chủ trì.

Ảnh: Toàn cảnh buổi họp

Thông qua buổi họp viên chức, người lao động trong đơn vị Quỹ đã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, các nội dung của cuộc bầu cử, nắm bắt được thời gian tổ chức và hình thức của cuộc bầu cử, từ đó giúp hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân với vai trò là công dân Việt Nam, với lá phiếu của mình trong việc lựa chọn những người tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như  với vai trò, trách nhiệm là viên chức, người lao động của Quỹ, chủ động bố trí, sắp xếp công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người công dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của cuộc bầu cử đến người thân trong gia đình và người dân nơi cư trú,…. thông qua các hoạt động tuyên truyền của Quỹ sẽ góp phần phổ biến, triển khai các nội dung về công tác bầu cử để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là ngày hội của toàn dân tộc./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.358
   Online: 23