Ngày 18/01/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 356/BNN-TCLN tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do nhân dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021.

hoa Đào tây bắc

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức phòng trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, ngày 18/01/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 356/BNN-TCLN tăng cường công tác bảo vệ rừng và quản lý, truy xuất nguồn gốc cây Đào do nhân dân trồng dịp Tết Nguyên đán Tân Sử năm 2021 với các nội dung sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và các giải pháp tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/01/2021.

Việc khai thác cây Đào, cây Mai và một số cây trồng ngoài diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự nhiên do tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tự bỏ vốn trồng do chủ rừng quyết định việc khai thác theo quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, quản lý tại cơ sở; tuyên truyền, vận động không để lợi dụng chặt, phá cây rừng; tùy theo điều kiện cụ thể địa phương, trong thời gian trước mắt có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ánh tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp pháp./.

T/H: Trần Tâm; Quỹ Bảo vệ và PTR


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
   54 người đã bình chọn
   Thống kê: 44.321
   Online: 14