Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, kết hợp với hướng dẫn mở tài khoản nhận tiền chi trả cho các chủ rừng thuộc lưu vực Thủy điện Nậm Núa, Nậm Mu 2, tỉnh Điện Biên

Ảnh: Lãnh đạo Quỹ tỉnh công bố Quyết định lưu vực nhà máy thủy điện tại huyện Điện Biên

Lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nậm Mu 2 nằm trên địa bàn các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ có tổng diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là hơn 36.000 (ha); với tổng số chủ rừng nằm trong lưu vực được hưởng tiền dịch vụ từ nhà máy 02 thủy điện trên, dược ủy thác chi trả qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ tỉnh) là 1.947 (chủ rừng).

Sau  khi,  Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên có quyết định phê duyệt kết quả xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nậm Mu 2, Quỹ tỉnh đã tiến hành phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức công bố Quyết định và bàn giao tài liệu cho UBND các huyện, thành phố nằm trong lưu vực và đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn của đơn vị tổ chức kiểm tra rà soát, đối chiếu diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng và hồ sơ giao đất, giao rừng của các chủ rừng rừng đủ điều kiện chi trả, tham mưu tổng hợp trình Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản gửi các huyện, thành phố trong lưu vực đôn đốc các chủ rừng, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã phường rà soát, chỉnh lý những sai khác giữa hồ sơ và bản đồ để Đơn vị làm căn cứ rà soát, tổng hợp lên kế hoạch chi trả cho các chủ rừng theo quy định.

Ảnh: Tuyên truyền cho các chủ rừng về chính sách chi trả DVMTR tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên

Song song với việc triển khai thực hiện các nội dung của công tác chi trả, Quỹ tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR và hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng để chủ rừng nhận tiền chi trả từ Quỹ tỉnh cho các chủ rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nậm Mu 2.

Trong tháng 10, Đơn vị đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thành phố và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR và hướng dẫn làm thủ tục mở tài khoản chi trả DVMTR; đến thời điểm này, Đơn vị đã tổ chức được 24 buổi tuyên truyền, với sự tham gia của 652 lượt người, làm thủ tục mở mới tài khoản cho chủ rừng để nhận tiền chi trả được: 406 tài khoản.

Ảnh: Quỹ tỉnh phối hợp với Ngân hàng CSXH mở tài khoản cho chủ rừng đủ điều kiện tại buổi tuyên truyền

Nhờ đẩy mạnh công tác phối hợp với các các cấp chính quyền và các đơn vị có liên quan việc triển khai, thực hiện chính sách chi trả DVMTR và hướng dẫn mở tài khoản chi trả DVMTR cho các chủ rừng thuộc lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nậm Mu 2 của Đơn vị đạt kết quả tốt; Hy vọng trong thời gian tới, người dân sống gắn bó với rừng trong tỉnh Điện Biên nói chung, lưu vực nhà máy thủy điện Nậm Núa và Nậm Mu 2 nói riêng sẽ được thụ hưởng đầy đủ những lợi ích mà chính sách chi trả DVMTR mang lại, những cánh rừng ngày càng thêm xanh, rừng được bảo vệ và phát triển tốt, không bị mất, suy thoái rừng bởi yếu tố con người./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
       Liên kết website
       Bình chọn
      Đánh giá của bạn về trang thông tin điện tử Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên
      55 người đã bình chọn
      Thống kê: 58.371
      Online: 31